Curs en Basics for Advanced Nanoscience and Nanotechnologies

Presentació

El curs de postgrau Basics for Advanced Nanoscience and Nanotechnologies farà una revisió dels continguts fonamentales de caràcter transversal a les diverses àrees científiques que conflueixen al camp de la nanociència.

Continguts

Subjects:

- Principles and techniques of Biochemistry
- Basics of statistical and Solid State physics
- Basics of Chemitry
- Basics of quantum physics
- Basics of electrònic devices

Objectius

L'objectiu del curs es donar una base formativa multidisciplinar transversal i complementària per alumnes procedents de graus molt especialitzats (Física, Química, Geologia, Bioquímica, Biotecnologia, Engieyeria Electrònica de Telecomunicació , Ciència dels materials) que els hi faciliti cursar estudis a diferents àrees de la nanociència.

Requisits d'accés

- Estar en possessió del títol universitari de Grau en Nanociència i Nanotecnologia, Física,Química,Geologia, Bioquímica, Biotecnologia Electrònica de Telecomunicació, Ciència de Materials, així com els titulats el pla d'estudis acrediti un perfil com el que capacita per cursar estudis de nanociencia i Nanotecnologia avançades.

- També podran accedir els que estiguin en possessió d'un títol universitari oficial espanyol corresponent a l'ordenament anterior al RD 1393/2007, així com titulats superior de sistemes educatius estrangers, sempre que les temàtiques siguin anàlogues a les esmentades.

- Posseir el nivell B2 d'anglès.

Contacte

Javier Rodriguez Viejo

Telèfon: 935811769

Correu electrònic: Javier.Rodriguez@uab.cat

Curs d'especialització UAB

4a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 3678/4
Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Ciències
Dates: del 12/09/2019 al 01/10/2019
Idioma de docència:
Anglès (100%)
Centres responsables:
Facultat de Ciències
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Basics for Advanced Nanoscience and Nanotechnologies

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.