• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3426/7
 • 7a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 10 ECTS
 • Inici: 03/11/2020
 • Final: 15/09/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 567 ¤
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Facultat de Traducció i Interpretació
Aquest estudi ha estat validat per la UAB, donades les extraordinàries circumstàncies en què ens trobem, per impartir la seva docència en format no presencial, durant el curs 2020-2021.

(* La Universitat Autònoma de Barcelona no es fa responsable dels continguts de pàgines web o enllaços externs amb informació que no sigui coincident amb els continguts de la memòria acadèmica aprovada pels òrgans competents de la universitat)

Continguts

Aquest curs ofereix una formació transversal per a l'exercici professional de la Correcció i l'Assessorament Lingüístic en qualsevol tipus d'empresa.

Itineraris

Aquest estudi forma part de la diplomatura de postgrau Correcció i Assessorament Lingüístic (3392).

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Ciències de la Comunicació
Facultat de Traducció i d'Interpretació

Contacte

Albert Branchadell

Telèfon: 935813403

Web del programa

http://filcat.uab.cat/mcal/

Vols rebre més informació?