Curs en Avenços en l'Avaluació, el Tractament i la Recerca en Psicosis Incipients

Presentació

El curs en Avenços en l'Avaluació, el Tractament i la Recerca en Psicosis Incipients pretén donar resposta a una creixent demanda de formació especialitzada en l'àmbit de les fases inicials dels trastorns mentals.

Presentació i FAQs del curs en Avenços en l'Avaluació, el Tractament i la Recerca en Psicosis Incipients

Des de fa dues dècades, una creixent evidència clínica i científica recolza la necessitat d'abordar de manera específica les fases primerenques de les psicosis, les quals presenten una fenomenologia, complexitat diagnòstica, mecanismes causals i necessitats de tractament pròpies. La detecció de senyals de risc i la intervenció precoç en aquestes fases prodròmiques (actualment anomenades com a estats mentals d'alt risc) per a les psicosis permet disminuir el percentatge de transició al diagnòstic clínic o bé endarrerir-ne i/o suavitzar-ne la gravetat i disfunció associada. A més, el creixent abordatge dimensional dels trastorns de l'espectre de les psicosis ha permès demostrar l'enorme interès d'estudiar els mecanismes d'origen i manteniment dels símptomes psicòtics en aquestes fases inicials, en les quals es pot identificar de manera més clara que en la cronicitat l'eclosió de distorsions psicològiques i relacionals subtils.


Mostra de la gran rellevància d'aquesta temàtica és l'existència de programes assistencials específics per a les fases incipients de les psicosis, com és el cas del Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient del Servei Català de la Salut (CATSALUT) al nostre territori. Un dels centres dispensadors d'aquest programa és la Fundació Sanitària Sant Pere Claver, la qual té un programa de recerca sobre psicosi incipient en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i és seu d'aquest curs. Un altre indicador crític de larellevància d'aquesta temàtica és la importància de la recerca en aquest àmbit a nivell internacional.

El curs té un esperit eminentment integrador. Tres característiques definitòries són:1) la integració de diversos models teòrico-tècnics (per ex., cognitiu-conductual i psicodinàmic).
2) oferir una visió integradora de la complexitat de les psicosis actualitzant els coneixements a nivell de comprensió causal (genètica, biològica, psicològica i social), senyals d'alarma, i tractament des d'un marc epistemològic d'interacció gens-persona-ambient.
3) integrar l'abordatge de l'adolescència i l'adultesa des d'una perspectiva de psicopatologia del desenvolupament.

Finalment, cal remarcar que els docents són investigadors de gran prestigi amb extensa experiència clínica en el camp de les psicosis, fet que els permet aportar una visió integrada del coneixement científic i aplicat. Tots els docents són professionals de referència internacional en les seves disciplines, comptant amb una figura clau internacional (Martin Debbané).
El curs ofereix:(1) 16 hores de formació condensades en 4 sessions presencials, (2) un complet portafoli de lectures, orientacions i recursos que serveix com a guia d’estudi i actualització en l'ampli ventall de temes tractats.

En funció de la composició del grup les sessions dels docents nacionals seran impartides en català o castellà.

Continguts

- Marc actual integratiu de la comprensió i recerca en psicosi incipient: Interacció entre gens, persona i ambient.
- Factors de risc psicosocial en psicosi incipient.
- Avaluació i tractament dels aspectes familiars en psicosi incipient.
- Tractaments cognitius-conductuals en psicosi incipient.
- Psicosi incipient en l'adolescència.
- Mecanismes psicològics en psicosi incipient.
- Teràpies de mentalització en psicosi incipient.

Objectius

- Assolir una actualització de coneixements teòrics i tècnics puntera en l'àmbit de les psicosis incipients per part de figures líders en aquest camp.
- Generar una comprensió integrada dels coneixements derivats de disciplines molt diverses (ex., neurociència, genètica, sociologia, psicologia) i superar visions fragmentades (o fins i tot antagòniques) dels diversos nivells que configuren la complexitat de les psicosis.

- Integrar coneixements teòrics i clínics que permetin enriquir la capacitat de formulació clínica dels casos en la praxis aplicada.
- Conèixer les sinergies creixents entre la recerca i clínica mitjançant exemples concrets (per exemple, l'avaluació i intervenció ecològica -ESM o EMA/EMI- dels símptomes i mecanismes psicològics mitjançant tecnologies mòbils).
- Adquirir eines útils per a poder plantejar-se preguntes i/o projectes de recerca.

Requisits d'accés

- Capacitat de comprensió de l'anglès escrit (per a la lectura d'articles científics) i oral (algunes de les presentacions són realitzades per investigadors i/o clínics estrangers). No és necessària l'expressió oral fluida en anglès donat que hi haurà servei de traducció de les preguntes e intervencions dels participants vers els professors estrangers, però no hi ha traducció simultània de la seva exposició oral.
- Titulació de llicenciatura o grau en les diverses disciplines implicades en l'abordatge clínic de les psicosis incipients: psicologia, medicina, infermeria, treball social, educació social, ciències de l'educació, teràpia ocupacional, etc.
- Persones amb titulacions de l'àmbit de la recerca bàsica en salut mental que vulguin aprofundir o actualitzar-se en el fenotip de les psicosis incipients (per exemple, biòlegs).
- Els estudiants que cursin el darrer curs d'aquestes titulacions també podran ser admesos.

Sortides professionals

Actualment el sistema nacional de salut està incrementant l'atenció a les fases primerenques dels trastorns mentals. De fet, en les darreres directrius del Pla Director de Salut Mental s'ha instaurat que tots els serveis de salut mental han de tenir professionals especialitzats en la detecció precoç, la prevenció indicada i el tractament primerenc de les psicosis, tal i com estipula el Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient. Aquest curs permet aprofundir i formar-se en aquest àmbit de la salut mental i acreditar aquesta especialització amb un certificat universitari.

Contacte

Neus Vidal Barrantes

Telèfon: 935813864

Correu electrònic: Neus.Barrantes@uab.cat

Curs d'especialització UAB

3a Edició
Places: 20
Orientació: Recerca, Professional
2 ECTS
Codi de l'estudi: 3655/4
Preu: 950 ¤
Preu especial: 750¤
Col·lectiu d'aplicació: Professionals de Sant Pere Claver Fundació Sanitaria
Preu especial: 600¤
Col·lectiu d'aplicació: Estudiants de postgrau i doctorat/ estudiants de darrer any de grau/ personal en formació sanitària PIR o MIR.

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Fundació Sanitària Sant Pere Claver. Vila i Vilà, 16
Dates: del 18/09/2020 al 25/02/2021
Idioma de docència:
Castellà (38%), Català (37%), Anglès (25%)
Centres responsables:
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Centres col·laboradors:
Institut Docent i de Recerca de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Avenços en l'Avaluació, el Tractament i la Recerca en Psicosis Incipients

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.