Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives virtuals del 4 al 8 d'octubre: resol els teus dubtes directament amb la coordinació del màster, postgrau o doctorat que vols dur a terme. Inscripció oberta!

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3655/5
 • 5a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 2 ECTS
 • Inici: 22/10/2021
 • Final: 08/04/2022
 • Places: 15
 • Orientació: Recerca, Professional
 • Preu: 950 €
 • Preu especial 750 €
  Col·lectiu d'aplicació: Professionals de Sant Pere Claver Fundació Sanitaria
  Preu especial 600 €
  Col·lectiu d'aplicació: Estudiants de postgrau i doctorat/ estudiants de darrer any de grau/ personal en formació sanitària PIR o MIR.
 • Idioma de docència: Castellà (38%), Català (37%), Anglès (25%)
 • Lloc: Fundació Sanitària Sant Pere Claver. Vila i Vilà, 16
El curs en Avenços en l'Avaluació, el Tractament i la Recerca en Psicosis Incipients pretén donar resposta a una creixent demanda de formació especialitzada en l'àmbit de les fases inicials dels trastorns mentals.

Presentació i FAQs del curs en Avenços en l'Avaluació, el Tractament i la Recerca en Psicosis Incipients

Des de fa dues dècades, una creixent evidència clínica i científica recolza la necessitat d'abordar de manera específica les fases primerenques de les psicosis, les quals presenten una fenomenologia, complexitat diagnòstica, mecanismes causals i necessitats de tractament pròpies. La detecció de senyals de risc i la intervenció precoç en aquestes fases prodròmiques (actualment anomenades com a estats mentals d'alt risc) per a les psicosis permet disminuir el percentatge de transició al diagnòstic clínic o bé endarrerir-ne i/o suavitzar-ne la gravetat i disfunció associada. A més, el creixent abordatge dimensional dels trastorns de l'espectre de les psicosis ha permès demostrar l'enorme interès d'estudiar els mecanismes d'origen i manteniment dels símptomes psicòtics en aquestes fases inicials, en les quals es pot identificar de manera més clara que en la cronicitat l'eclosió de distorsions psicològiques i relacionals subtils.

Mostra de la gran rellevància d'aquesta temàtica és l'existència de programes assistencials específics per a les fases incipients de les psicosis, com és el cas del Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient del Servei Català de la Salut (CATSALUT) al nostre territori. Un dels centres dispensadors d'aquest programa és la Fundació Sanitària Sant Pere Claver, la qual té un programa de recerca sobre psicosi incipient en col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona i és seu d'aquest curs. Un altre indicador crític de larellevància d'aquesta temàtica és la importància de la recerca en aquest àmbit a nivell internacional.

El curs té un esperit eminentment integrador. Tres característiques definitòries són:
1) la integració de diversos models teòrico-tècnics (per ex., cognitiu-conductual i psicodinàmic).
2) oferir una visió integradora de la complexitat de les psicosis actualitzant els coneixements a nivell de comprensió causal (genètica, biològica, psicològica i social), senyals d'alarma, i tractament des d'un marc epistemològic d'interacció gens-persona-ambient.
3) integrar l'abordatge de l'adolescència i l'adultesa des d'una perspectiva de psicopatologia del desenvolupament.

Finalment, cal remarcar que els docents són investigadors de gran prestigi amb extensa experiència clínica en el camp de les psicosis, fet que els permet aportar una visió integrada del coneixement científic i aplicat. Tots els docents són professionals de referència internacional en les seves disciplines, comptant amb una figura clau internacional (Martin Debbané).
El curs ofereix:(1) 16 hores de formació condensades en 2 sessions presencials i 2 online, (2) un complet portafoli de lectures, orientacions i recursos que serveix com a guia d’estudi i actualització en l'ampli ventall de temes tractats.

En funció de la composició del grup les sessions dels docents nacionals seran impartides en català o castellà.

Continguts

- Marc actual integratiu de la comprensió i recerca en psicosi incipient: Interacció entre gens, persona i ambient.
- Factors de risc psicosocial en psicosi incipient.
- Avaluació i tractament dels aspectes familiars en psicosi incipient.
- Tractaments cognitius-conductuals en psicosi incipient.
- Psicosi incipient en l'adolescència.
- Mecanismes psicològics en psicosi incipient.
- Teràpies de mentalització en psicosi incipient.

Sortides professionals

Actualment el sistema nacional de salut està incrementant l'atenció a les fases primerenques dels trastorns mentals. De fet, en les darreres directrius del Pla Director de Salut Mental s'ha instaurat que tots els serveis de salut mental han de tenir professionals especialitzats en la detecció precoç, la prevenció indicada i el tractament primerenc de les psicosis, tal i com estipula el Programa d'Atenció Específica al Trastorn Psicòtic Incipient. Aquest curs permet aprofundir i formar-se en aquest àmbit de la salut mental i acreditar aquesta especialització amb un certificat universitari.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Psicologia Clínica i de la Salut

Centres col·laboradors

Institut Docent i de Recerca de la Fundació Sanitària Sant Pere Claver

Contacte

Neus Vidal Barrantes

Telèfon: 935813864

Vols rebre més informació?