• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4565/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 09/09/2021
 • Final: 20/12/2021
 • Places: 25
 • Orientació: Acadèmica, Professional
 • Preu: 900 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: On line
El propòsit d'aquest curs és dotar als assessors / es de les eines i habilitats, primer, i domini de tasques i competències, després, per donar resposta assessora a les necessitats docents relacionades amb l'avaluació de competències en educació superior. Tot i això, i per ser conseqüent, tampoc aquest professional quedarà exempt de l'experiència de formació contínua. Això vol dir que els objectius d'aquest curs hauran de ser completats amb altres programes formatius que compleixin els principis de la formació permanent de l'assessor..

Continguts

UD1. Marc conceptual i estratègic per a l'avaluació de competències
UD2. Marc metodològic i operatiu de l'avaluació de competències
UD3. Avaluació "per al" aprenentatge
UD 4. Avaluació "del" aprenentatge
UD5. Avaluació de competències genèric-transversals
UD6. Eines digitals en l'avaluació de competències
TF. Avaluació i anàlisi de propostes i dispositius d'avaluació en educació superior

Sortides professionals

Desenvolupament professional dels assessors de la UCTemuco

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Pedagogia Aplicada

Contacte

Antonio Navio Gamez

Telèfon: 93 5812679

Vols rebre més informació?