Curs en Auditoria de Sistemes de Gestió per als Documents segons la Norma ISO 30301

Presentació

El desembre de 2011 es van publicar les dues primeres normes ISO de la família que desenvoluparà les referides als sistemes de gestió per als documents: les ISO 30300 i 30301. La primera centrada en els fonaments i vocabulari i la segona fixant els requisits dels sistemes. El fet que la gestió de documents passi a tenir una ISO de referència i certificable, equiparable a altres àmbits com el de la qualitat, per exemple, obre noves perspectives tant pel que fa a l'optimització organitzativa d'empreses, administracions i altres organitzacions, com pel que fa a la demanda de professionals amb una formació adequada per a dur a terme els processos d'implantació, d'auditoria interna i d'auditoria per a la certificació dels sistemes de gestió per a documents. Aquest curs, que forma part d'un programa de formació més ampli que cobreix aquest tres vessants, se centra en la formació d'experts en l'auditoria per a la certificació de sistemes de gestió per a documents segons les normes ISO 30300/30301.

Continguts

- Polítiques, normes i estàndards de gestió documental.
- Requisits de la norma ISO 30301 que cal auditar.
- Procediment i metodologia de l'auditoria i la certificació de sistemes de gestió.
- Cas pràctic: auditoria i certificació d'un sistema de gestió per a documents segons la ISO 30301.

Objectius

Com a objectius concrets cal esmentar:
- Obtenir una visió global de la família de normes ISO 30300.
- Conèixer els trets essencials de la metodologia arxivística i els conceptes fonamentals d'un sistema de gestió per a documents.
- Relacionar els requeriments de les normes ISO 30300/30301 amb els criteris aplicables en un procés de certificació.

- Conèixer les tècniques i metodologies que s'han de seguir per a auditar un sistema de gestió per a documents, així com els requisits de qualificació de l'equip auditor
- Conèixer i ser capaç d'aplicar el procés de certificació.
- Auditar un sistema de gestió de documents, certificant si el sistema acompleix amb els requisits de la ISO 30301, i informant dels resultats.

Requisits d'accés

Recomanable tenir coneixements de la gestió dels documents i els arxius (responsables de sistemes d'informació, d'organització i informàtics en el sectors de l'empresa o l'administració, professionals de l'auditoria i la certificació)

Contacte

Carmen Garcia Meilan

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-en-arxivistica-i-gestio-de-documents-1345734689344.html

Curs d'especialització UAB

5a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
2 ECTS
Codi de l'estudi: 3496/5
Preu: 580 ¤
Preu especial: 522¤
Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes ESAGED, Membres AAC, Amics UAB, ALA, ALDEE, AMC i alumnes que matriculen més d'un curs del Pla de Formació ISO.

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: On line
Dates: del 08/05/2020 al 03/07/2020
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Auditoria de Sistemes de Gestió per als Documents segons la Norma 30301

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.