Curs en Auditoria de Sistemes de Gestió per als Documents segons la Norma ISO 30301

Presentació

Adaptat a la nova versió de la norma UNE-ISO 30301

El curs en Auditoria de Sistemes de Gestió per als Documents segons la norma ISO 30301 ofereix una visió global de la família de normes ISO 30300, així com el coneixement dels conceptes fonamentals d'un sistema de gestió per als documents i l'adquisició i pràctica dels conceptes, estratègies, procediments i tècniques necessaris per a auditar-lo.

Les normes publicades l'any 2011, ISO 30300: 2011 Informació i Documentació. Sistemes de Gestió per als Documents. Fonaments i vocabulari, i ISO 30301: 2011 Informació i Documentació. Sistemes de Gestió per als Documents. Requisits i, posteriorment, la norma ISO 30302: 2015 Informació i documentació. Sistemes de gestió per als documents. Guia d’implantació, obren el camí i fan evident la necessitat de disposar de professionals amb una formació adequada per donar resposta als processos d'implantació, d'auditoria i de certificació.


L'Escola d’Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona ha actualitzat el pla de formació per a adaptar-lo a les necessitats de les organitzacions '’incorporar la gestió documental als seus plans de millora contínua i de qualitat com un recurs integrat que incrementa l'eficiència.

Continguts

- Normes d'estàndards en gestió documental.
- Requisits de la norma ISO 30301 a auditar.
- Procediment i metodologia per a l'auditoria i certificació de sistemes de gestió per als documents.
- Cas pràctic: auditoria i certificació d'un sistema de gestió per als documents segons la norma ISO 30301.

Metodologia:

- Procés formatiu a distància. Avaluació contínua.
- Plataforma Moodle accessible a través d'Internet, operativa 24 hores els 7 dies de la setmana, que permet flexibilitat en l'estudi.
- Es guia i s'orienta a l'estudiant durant el curs, proporcionant suport i comunicació constants.
- L'entorn virtual inclou el contingut teòric del curs i els recursos addicionals (fòrums, xat, classes virtuals) que faciliten un millor aprenentatge.

Objectius

Com a objectius concrets cal esmentar:
- Obtenir una visió global de la família de normes ISO 30300.
- Conèixer els trets essencials de la metodologia arxivística i els conceptes fonamentals d'un sistema de gestió per a documents.
- Relacionar els requeriments de les normes ISO 30300/30301 amb els criteris aplicables en un procés de certificació.

- Conèixer les tècniques i metodologies que s'han de seguir per a auditar un sistema de gestió per a documents, així com els requisits de qualificació de l'equip auditor
- Conèixer i ser capaç d'aplicar el procés de certificació.
- Auditar un sistema de gestió de documents, certificant si el sistema acompleix amb els requisits de la ISO 30301, i informant dels resultats.

Requisits d'accés

Recomanable tenir coneixements de la gestió dels documents i els arxius (responsables de sistemes d'informació, d'organització i informàtics en el sectors de l'empresa o l'administració, professionals de l'auditoria i la certificació)

Contacte

Carmen Garcia Meilan

Telèfon: 935817177

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-en-arxivistica-i-gestio-de-documents-1345734689344.html

Curs d'especialització UAB

5a Edició
Places: 30
Orientació: Professional
2 ECTS
Codi de l'estudi: 3496/6
Preu: 580 ¤
Preu especial: 522¤
Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes ESAGED, Membres AAC, Amics UAB, ALA, ALDEE, AMC i alumnes que matriculen més d'un curs del Pla de Formació ISO.

Veure el detall del preu

Modalitat: Online
Lloc: On line
Dates: del 29/04/2021 al 17/06/2021
Idioma de docència:
Castellà (100%)
Centres responsables:
Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament del curs Auditoria de Sistemes de Gestió per als Documents segons la Norma 30301

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.