Curs en Auditoria de Sistemes de Gestió per als Documents segons la Norma ISO 30301

Formació que ofereix una visió global de les normes ISO 30300 per conèixer els conceptes, les estratègies, els procediments i les tècniques necessàries per auditar un Sistema de Gestió de Documents

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 3496/7
 • 7a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 2 ECTS
 • Inici: 04/10/2021
 • Final: 17/11/2021
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 580 €
 • Preu especial 522 €
  Col·lectiu d'aplicació: Exalumnes ESAGED, Membres AAC, Amics UAB, ALA, ALDEE, AMC i alumnes que matriculen més d'un curs del Pla de Formació ISO.
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: On line

Adaptat a la nova versió de la norma UNE-ISO 30301.

Les normes publicades l'any 2011, ISO 30300: 2011 Informació i Documentació. Sistemes de Gestió per als Documents. Fonaments i vocabulari, i ISO 30301: 2011 Informació i Documentació. Sistemes de Gestió per als Documents. Requisits; i posteriorment, la norma ISO 30302: 2015 Informació i documentació. Sistemes de gestió per als documents. Guia d'implantació, han fet evident la necessitat de disposar de professionals capaços de donar resposta a processos d'implantació, auditoria i certificació.

Aquest curs de modalitat online és el segon nivell d'un itinerari formatiu que l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents (ESAGED) ha actualitzat per adaptar-se a les necessitats de les organitzacions d'incorporar la gestió documental en els seus plans de millora continua i de qualitat, com un recurs integrat que incrementa l'eficiència.

El primer curs d'aquest itinerari formatiu és el Curs en Implantació d'un Sistema de Gestió per als Documents segons la Norma ISO 30301.

Impartit per l'ESAGED, primera entitat del món en obtenir les certificacions de la família 30300 en Sistemes de Gestió de Documents.

Continguts

- Normes d'estàndards en gestió documental.
- Requisits de la norma ISO 30301 a auditar.
- Procediment i metodologia per a l'auditoria i certificació de sistemes de gestió per als documents.
- Cas pràctic: auditoria i certificació d'un sistema de gestió per als documents segons la norma ISO 30301.

Metodologia:

- Procés formatiu a distància. Avaluació contínua.
- Plataforma Moodle accessible a través d'Internet, operativa 24 hores els 7 dies de la setmana, que permet flexibilitat en l'estudi.
- Es guia i s'orienta a l'estudiant durant el curs, proporcionant suport i comunicació constants.
- L'entorn virtual inclou el contingut teòric del curs i els recursos addicionals (fòrums, xat, classes virtuals) que faciliten un millor aprenentatge.

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Esc. Superior d'Arxivística i Gestió de Documents

Contacte

Carmen Garcia Meilan

Telèfon: 935817177

Informació addicional

https://www.uab.cat/web/estudiar/cursos-d-especialitzacio/oferta-de-cursos/cursos-d-especialitzacio-1345838118560.html

Vols rebre més informació?