Curs en Auditor en Sistemes d' Innocuïtat Alimentària: ISO/FSSC22000 (certificació professionalitzadora IRCA)

Presentació

La indústria alimentària, és d'especial rellevància a la Unió Europea, Espanya i Catalunya. Segons el document elaborat per la Subdirecció General de Foment Industrial i Innovació, l'informe anual de la indústria alimentària espanyola del període 2014-15, a la UE, la indústria alimentària és la principal activitat de la indústria manufacturera, representant el 14,6% de les vendes amb un valor superior als 1.244.000 milions d'euros. Disposa d'unes 289.000 empreses que donen feina a 4,22 milions de persones. El 95,4% d'aquestes empreses són pimes amb menys de 50 empleats, i un 78,8% tenen menys de 10 treballadors.

Igualment, dins del sector indústria espanyola, la indústria amb major contribució al total de les vendes netes l'any 2014 va ser la d’Alimentació i Begudes (20,5%). El nombre d'empreses suposa el 14,3% del total d'empreses del sector industrial espanyol, amb 28.278 empreses que donen feina a 353.965 persones (un 18,3% del sector industrial), amb 93.396 M € de vendes netes (un 20,5% del sector industrial). El 96,3% d’aquestes empreses compten amb menys de 50 empleats, de les que un 79,6% tenen menys de 10 treballadors. De forma similar, és el primer sector industrial a Catalunya en quant a vendes netes, com a generador de llocs de treball, amb una plantilla de 67.000 persones repartida per tot el territori amb gairebé 3.000 establiments. L'empresa agroalimentària catalana es defineix com a petita-mitjana.


Un aspecte important a considerar és la innocuïtat alimentària, que és un dels capítols més complexos per a aquelles persones a les que interessa l'estudi dels aliments i dels seus processos productius, de les seves característiques, és a dir, del seu aspecte, la seva innocuïtat i el seu valor nutritiu. Per altra banda també es fa necessària l'aproximació al tema tant actual com el de la Qualitat, la Innocuïtat alimentària i la Traçabilitat dels productes i dels aspectes més rellevants dels processos i productes.


Aquest fet comporta que la indústria agroalimentària per tal de ser competitiva, necessita implantar sistemes de gestió que assegurin la qualitat i innocuïtat tant en el mercat interior com en les exportacions, el que implica tenir professionals amb la capacitat de implantar i auditar estàndards reconeguts internacionalment entre les que destaquen en el sector Agroalimentari, les BRC (British Retail Consortium) i les IFS (International Food Standard), i la Norma FSSC 22000 (Food Safety System Certification).

Continguts

- Sistemes de Gestió d’innocuïtat Alimentària
- Procés d’Auditoria
- Planificació de l’Auditoria
- Anàlisi de Casos
- Presentació de casos i avaluació

Objectius

- Formar professionals de la gestió i planificació dels SGIA (Sistemes de Gestió de la Innocuïtat Alimentària), dotant comandaments, tècnics i responsables de l'àrea de Qualitat de les empreses dels coneixements pràctics i teòrics, de les eines i dels mètodes procedimentals per a una direcció i gestió eficient del Sistema de Gestió de la Qualitat, assegurant la satisfacció de les parts implicades.


- Conèixer els mecanismes per donar resposta als requisits de les normes internacionals FSSC 22000, BRC i IFS, adaptant solucions pràctiques per a les Organitzacions privades i públiques, amb dos camps únics i complementaris:

1- Assolir l'acreditació formal i reconeguda internacionalment com a empresa capaç de complir amb els requisits de la norma.
2- Dotar l'organització de mecanismes i tècniques que li permetin millorar l'eficàcia per a la consecució dels objectius de qualitat.

- Conèixer i posar en pràctica els mecanismes per a la planificació, desenvolupament i registre de les auditories internes de Sistemes de Gestió de la Qualitat, d'acord amb la norma internacional FSSC22000, per tal d'acreditar la formació requerida com a Auditor de Certificació d’Esquemes de Tercera Part i ser capaç de dur a terme auditories en organitzacions públiques i privades.

Requisits d'accés

- Graus, Llicenciats, Diplomats o Graduats relacionats amb la gestió de la Qualitat i la Seguretat de processos alimentaris.
- Responsables de processos industrials alimentaris.
- Responsables de la Implantació i Auditoria de Sistemes de Gestió de la Qualitat ( SGQ).
- Altres professionals vinculats a les Certificacions de Qualitat.

Sortides professionals

- Directius responsables de l'àrea de Qualitat i Innocuïtat Alimentària.
- Responsables tècnics de Empreses Agroalimentàries.
- Tècnics de Qualitat Alimentària.
- Auditors interns de Sistemes de Qualitat i Innocuïtat Alimentària.
- Consultors en Sistemes de Qualitat i Innocuïtat Alimentària.
- Assessor d’implantació de la Innocuïtat Alimentària.
- Assessors de la Qualitat
- Assessors de FSSC 22000
- Assessors de BRC
- Assessors de IFS
- Preparació obligatòria per l’acreditació d’Auditor de Certificació d’Esquemes de Tercera Part

Contacte

Manuela Hernández Herrero

Telèfon: 935817449

Correu electrònic: formacio.continuada.fuab@uab.cat

Web: http://www.uab.cat/web/escola-de-prevencio-i-seguretat-integral-1345721289258.html

Curs d'especialització UAB

2a Edició
Places: 15
Orientació: Professional
5 ECTS
Codi de l'estudi: 3861/2
Preu: 1300 ¤
Preu especial: 1000¤
Col·lectiu d'aplicació: Alumnes del Màster Gestió de la Qualitat i la Seguretat Alimentària

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Escola de Prevenció i Seguretat Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 10/02/2020 al 14/03/2020
Idioma de docència:
Castellà (50%), Català (50%)
Centres responsables:
Escola de Prevenció i Seguretat Integral
Títol que s'obté:
Certificat d'Aprofitament del curs en Auditor en Sistemes de Innocuïtat Alimentària: ISO/FSSC22000

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament i a més t'adjuntem un PDF amb tota la informació del programa.