• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4065/3
 • 3a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 15 ECTS
 • Inici: 07/10/2021
 • Final: 04/02/2022
 • Places: 30
 • Orientació: Professional
 • Preu: 1340 €
 • Preu especial 1206 €
  Col·lectiu d'aplicació: Per persones sòcies de la Patronal ACRA
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Online i Casa de Convaslescència ACRA- Asociación Catalana de Recursos Asistenciales; Calabria 236-240 (local 1) 08029 Barcelona

Continguts

Aquest mòdul situa a la persona atesa en el centre del procés assistencial, prenent en consideració la seva capacitat d'autonomia i de presa de decisions. Dona una bona base conceptual, procedimental i actitudinal que permet l'aplicació efectiva del model en els contextos actuals de residències.

Itineraris

Aquest curs forma part del Diploma de Postgrau Atenció Centrada en la Persona en Serveis d’Atenció a la Dependència (4001)

Beques i ajuts

En el portal de beques de la UAB trobareu informació sobre convocatòries d'ajuts, beques, premis o subvencions destinats a la comunitat universitària..

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Fundació Universitat Autònoma de Barcelona-Formació

Centres col·laboradors

Associació Catalana de Recursos Assistencials
Fundació Salut i Envelliment - UAB

Contacte

Formació Continuada FUAB

Telèfon: 935817177

Vols rebre més informació?