• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 1858/12
 • 12a edició
 • Modalitat: Presencial
 • Crèdits: 2 ECTS
 • Inici: 24/02/2020
 • Final: 22/06/2020
 • Places: 20
 • Orientació: Professional
 • Preu: 741 ¤
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Escola Massana, Centre d'Art i Disseny. C/ Hospital, 56. 08001 Barcelona
En aquest curs, s'aborden els aspectes i aplicacions socials de l'art. S'analitza primer, a nivell teòric, les diferents propostes de les intervencions socials en l'art contemporani i s'estudien les bases teòriques del pensament terapèutic subjacents a aquestes propostes. Es treballen també a nivell antropològic el concepte de l'"acció social", així com els aspectes ètics i estètics de les intervencions artístiques en aquest àmbit.
Després, es passa a la part pràctica, en la qual els participants dissenyaran i realitzaran, en petits grups o individualment, les seves pròpies intervencions socials que se supervisen en classe.
En la part pràctica, es tractarà d'elaborar i realitzar les intervencions dels estudiants que sempre se supervisen en classe, tenint en compte els assumptes ètics i estètics d'aquesta forma de l'art.

Continguts

- Introducció : El concepte d'"acció social". Estudi antropològic i sociològic
- Intervencions socials i pensament terapèutic
Les intervencions socials i el pensament terapèutic en l'art contemporani:
L'art polític
Les arts i els feminismes
Intervencions socials i artteràpia
Aspectes ètics de les intervencions i accions
Aspectes estètics: l'estetització de la comunicació i l'art relacional
L'art etnogràfic- l'etnografia des de l'art
Tècniques etnogràfiques

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Escola Massana, Centre Municipal d'Art i Disseny

Contacte

Maria Jiménez Sequieros

Telèfon: 934422000

Web del programa

http://www.escolamassana.cat

Vols rebre més informació?