Curs en Anaesthesia, Analgesia and Euthanasia of Laboratory animals

Presentació

La realització d'aquest curs aporta el coneixements teòrics i pràctics necessaris referents a la temàtica del mòdul necessaris per al personal responsable in situ del benestar i cura dels animals i per a les funcions de veterinari designat.

A més d'altres continguts addicionals, aquest curs conté els següents mòduls de formació segons l'estructura proposada per a complir els requisits de formació del RD 53/2013 i de la Directiva EU63 / 2010:

Mètodes de Eutanàsia I, Anestèsia per a procediments menors, Anestèsia per a procediments quirúrgics.

Continguts

- Reconeixement i dolor: avaluació i reflexa de dolor. Els analgèsics.
- Principis i tècniques d'anestèsia
- Propòsits i objectius de l'anestèsia.
- Preanestèsia i maneig preoperatori.
- L'elecció de l'anestèsia adequada.
- Anestèsics injectables.
- Anestèsics inhalatoris.
- Intubació endotraqueal, ventilació artificial i seguiment.
- Local i regional anesthesia.
- Les complicacions cardiovasculars i RCP inclou pràctic.
- Interferència de l'anestèsia en els resultats de recerca.
- Especificacions per espècies: rosegadors i conills. Inclou pràctic.
- Especificacions per espècies: gossos i gats. Inclou pràctic.
- Especificacions per espècies: porcs i remugants. Inclou pràctic.
- Especificacions per espècies: rèptils i aus.
- Especificacions per espècies: els primats.
- L'eutanàsia.

Requisits d'accés

Llicenciat o graduat en biologia, medicina, veterinària, farmàcia o altres graduats universitaris en altres disciplines com la zoologia, anatomia i fisiologia animals i tenir un treball relacionat amb el camp de l'experimentació animal.

Itineraris

Aquest curs està inclòs dins el màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori.(2264)

Contacte

Patrocinio Vergara Esteras

Correu electrònic: Patri.Vergara@uab.cat

Web: http://quiro.uab.es/fisiologia-vet/anilab/

Curs d'especialització UAB

17a Edició
Places: 45
Orientació: Professional
6 ECTS
Codi de l'estudi: 2274/17
Preu: 2350 ¤

Veure el detall del preu

Modalitat: Presencial
Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
Dates: del 15/02/2021 al 30/04/2021
Idioma de docència:
Anglès (100%)
Centres responsables:
Facultat de Veterinària
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Títol que s'obté:
Certificat d'aprofitament en Anaesthesia, Analgesia and Euthanasia of Laboratory Animals

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.