Curs en Anaesthesia, Analgesia and Euthanasia of Laboratory animals

Aquest curs tracta l'anestèsia, l'analgèsia i l'eutanàsia de les principals espècies d'animals de laboratori i el seu impacte en el benestar animal i els resultats experimentals.

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2274/17
 • 17a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 26/07/2021
 • Final: 26/10/2021
 • Places: 45
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2350 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)

Aquest curs proporciona els coneixements pràctics i teòrics i les habilitats sobre anestèsia, analgèsia i eutanàsia requerits pels veterinaris designats i altre personal in situ responsable del benestar i cura dels animals de laboratori en la realització de procediments experimentals.

El contingut d'aquest curs també compleix els requisits de formació establerts en el Reial Decret RD53/2013 i la Directiva Europea UE63/2010 desenvolupada per la Comissió Europea pel que fa als mòduls següents: Mètodes humans de matar (teoria), Anestèsia per procediments menors, Anestèsia avançada per a procediments quirúrgics o prolongats.

Continguts

- Reconeixement i dolor: avaluació i reflexa de dolor. Els analgèsics.
- Principis i tècniques d'anestèsia
- Propòsits i objectius de l'anestèsia.
- Preanestèsia i maneig preoperatori.
- L'elecció de l'anestèsia adequada.
- Anestèsics injectables.
- Anestèsics inhalatoris.
- Intubació endotraqueal, ventilació artificial i seguiment.
- Local i regional anesthesia.
- Les complicacions cardiovasculars i RCP inclou pràctic.
- Interferència de l'anestèsia en els resultats de recerca.
- Especificacions per espècies: rosegadors i conills. Inclou pràctic.
- Especificacions per espècies: gossos i gats. Inclou pràctic.
- Especificacions per espècies: porcs i remugants. Inclou pràctic.
- Especificacions per espècies: rèptils i aus.
- Especificacions per espècies: els primats.
- L'eutanàsia.

Itineraris

Aquest curs està inclòs dins el màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori.(2264)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Veterinària
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Contacte

Patrocinio Vergara Esteras

Informació addicional

http://quiro.uab.es/fisiologia-vet/anilab/

Més informació

Vols rebre més informació?