• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 2274/17
 • 17a edició
 • Modalitat: Presencial.
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 26/07/2021
 • Final: 26/10/2021
 • Places: 45
 • Orientació: Professional
 • Preu: 2350 €
 • Idioma de docència: Anglès
 • Lloc: Facultat de Veterinària. Campus UAB, Bellaterra (Barcelona)
La realització d'aquest curs aporta el coneixements teòrics i pràctics necessaris referents a la temàtica del mòdul necessaris per al personal responsable in situ del benestar i cura dels animals i per a les funcions de veterinari designat.

A més d'altres continguts addicionals, aquest curs conté els següents mòduls de formació segons l'estructura proposada per a complir els requisits de formació del RD 53/2013 i de la Directiva EU63 / 2010:

Mètodes de Eutanàsia I, Anestèsia per a procediments menors, Anestèsia per a procediments quirúrgics.

Continguts

- Reconeixement i dolor: avaluació i reflexa de dolor. Els analgèsics.
- Principis i tècniques d'anestèsia
- Propòsits i objectius de l'anestèsia.
- Preanestèsia i maneig preoperatori.
- L'elecció de l'anestèsia adequada.
- Anestèsics injectables.
- Anestèsics inhalatoris.
- Intubació endotraqueal, ventilació artificial i seguiment.
- Local i regional anesthesia.
- Les complicacions cardiovasculars i RCP inclou pràctic.
- Interferència de l'anestèsia en els resultats de recerca.
- Especificacions per espècies: rosegadors i conills. Inclou pràctic.
- Especificacions per espècies: gossos i gats. Inclou pràctic.
- Especificacions per espècies: porcs i remugants. Inclou pràctic.
- Especificacions per espècies: rèptils i aus.
- Especificacions per espècies: els primats.
- L'eutanàsia.

Itineraris

Aquest curs està inclòs dins el màster en Ciència i Benestar de l'Animal de Laboratori.(2264)

Beques i ajuts

Consulta la informació a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Veterinària
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia

Contacte

Patrocinio Vergara Esteras

Web del programa

http://quiro.uab.es/fisiologia-vet/anilab/

Vols rebre més informació?