Fira virtual de màsters, postgraus i doctorats UAB

Sessions informatives amb les direccions de cada programa, del 16 al 20 de maig. Inscripcions obertes!

 • Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4317/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Semipresencial
 • Crèdits: 10 ECTS
 • Inici: 24/09/2021
 • Final: 19/12/2021
 • Places: 35
 • Orientació: Professional
 • Preu: 950 €
 • Idioma de docència: Castellà
 • Lloc: Institut Universitari Parc Tauli Parc Del Tauli, 1. 08208 Sabadell
  Horaris: Divendres: 16:00 – 20:00 i Dissabtes 9:00-13:00h
Les dades amb els quals es treballa no són sinó una representació, simplificada i de vegades esbiaixada, de la realitat. Les dades es capturen a través de dispositius físics que no “veuen” la realitat completa sinó només un o uns pocs aspectes de la mateixa. La fidelitat amb que aquestes dades representen a la realitat depèn de com i amb quins dispositius s'adquireixin. Així mateix, les dades capturades han de ser tractades, preservant la informació que contenen, per al seu posterior emmagatzematge i explotació.
En aquest mòdul l'estudiant aprendrà com es capturen les dades al seu nivell més baix, i quins tipus de tractaments bàsics se'ls hi aplica per (1) aconseguir que reflecteixin de la manera més completa i fidel la realitat i (2) facilitar el seu emmagatzematge i/o transmissió. Atès que treballarem amb dades mèdiques o, en general, amb dades “sensibles”, una part fonamental del tractament de dades consisteix a definir quins nivells de seguretat i/o privadesa es requereixen i com es garanteixen.

Continguts

- Tipus de dades en salut: dades clíniques, senyals vitals, seqüències d’events, text, imatges mèdiques i genoma.
- Adquisició de dades I: senyals i sistemes, mostreig, transductors i sensors.
- Adquisició de dades II: fonts d’informació multimodal.
- Fiabilitat de les dades. Tolerància a fallades, disponibilitat i cost d'emmagatzematge.
- Pre-processat de dades: neteja, enriquiment, integració i curation.
- Anonimització. Tècniques d'aleatorització i de generació. Pseudoanonimització.
- Compressió de dades de text, imatge i vídeo. Compressió amb i sense pèrdua, quantificació i mesures de distorsió.
- Estàndards de compressió. DICOM.
- Introducció a la seguretat. Conceptes bàsics de seguretat i xifrat.
- Seguretat de les dades. Tecnologies i riscos per la seguretat en Big Data.

Itineraris

Aquest curs pertany al Màster en Intel·ligència Artificial i Big Data en Salut (4291/1)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Departament de Telecomunicació i d'Enginyeria de Sistemes
Institut Universitari Fundació Parc Taulí

Contacte

Jose Antonio Ibeas Lopez

Vols rebre més informació?