Curs en Acreditació ECDL (European Computer Driving Licence)

Continguts

Els continguts del curs són:

Mòdul 1: Conceptes sobre tecnologies de la informació (15 h./1 crèdit). Preu 41 Euros
Mòdul 2: Utilització del PC i gestió de fitxers (23 h./1.5 crèdits). Preu 70 Euros
Mòdul 3: Tractament de texts (30 h./2 crèdits). Preu 105 Euros
Mòdul 4: Fulls de càlcul (30 h./2 crèdits). Preu 105 Euros
Mòdul 5: Bases de dades i d'informació (44 h./3 crèdits). Preu 155 Euros
Mòdul 6: Presentació i disseny (15 hores/1 crèdit). Preu 53 Euros
Mòdul 7: Serveis en xarxa (23 hores/1.5 crèdits). Preu 70 Euros

Pots cursar cadascun dels mòduls de manera independent.

Recorda que per a obtenir el títol d'ECDL cal que cursis els 7 mòduls i per a l'ECDL Base cal cursar els mòduls 1 a 4 i el 7.

Aquests mòduls tenen matrícula oberta des de 01/05/2014 fins el 31/07/2015, durant tot el període docent.

*Aquests mòduls estan reconeguts amb crèdits de lliure elecció per a estudis universitaris amb plans d'estudis anteriors a la implementació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Requisits d'accés

Activitat dirigida a alumnes de llicenciatures i enginyeries, alumnes d'estudis propis de la UAB, centres adscrits i nous alumnes.

Els alumnes de grau i màster oficial de la UAB tenen a la seva disposició el programa equivalent Obtenció de les certificacions ECDL (European Computer Driving. Licence).

Contacte

Miquel Mazuque

Correu electrònic: formacio.ecdl@uab.cat

Web: http://pagines.uab.es/ecdl

Curs d'especialització UAB

1a Edició
Places: 2100
Orientació: Professional
12 crèdits
Codi de l'estudi: 3356/1
Modalitat: Online
Dates: del 15/09/2014 al 30/09/2015
Centres responsables:
Centre Promotor Escola Postgrau
Escola de Postgrau

Contacta directament amb la coordinació del programa *Camps obligatoris

Rebràs còpia de la teva consulta per e-mail immediatament.