• Curs d'especialització UAB
  • Codi de l'estudi: 3356/1
  • 1a edició
  • Modalitat: Online
  • Crèdits: 12.0 crèdits
  • Inici: 15/09/2014
  • Final: 30/09/2015
  • Places: 2100
  • Orientació: Professional
  • Preu: 599 €

Continguts

Els continguts del curs són:

Mòdul 1: Conceptes sobre tecnologies de la informació (15 h./1 crèdit). Preu 41 Euros
Mòdul 2: Utilització del PC i gestió de fitxers (23 h./1.5 crèdits). Preu 70 Euros
Mòdul 3: Tractament de texts (30 h./2 crèdits). Preu 105 Euros
Mòdul 4: Fulls de càlcul (30 h./2 crèdits). Preu 105 Euros
Mòdul 5: Bases de dades i d'informació (44 h./3 crèdits). Preu 155 Euros
Mòdul 6: Presentació i disseny (15 hores/1 crèdit). Preu 53 Euros
Mòdul 7: Serveis en xarxa (23 hores/1.5 crèdits). Preu 70 Euros

Pots cursar cadascun dels mòduls de manera independent.

Recorda que per a obtenir el títol d'ECDL cal que cursis els 7 mòduls i per a l'ECDL Base cal cursar els mòduls 1 a 4 i el 7.

Aquests mòduls tenen matrícula oberta des de 01/05/2014 fins el 31/07/2015, durant tot el període docent.

*Aquests mòduls estan reconeguts amb crèdits de lliure elecció per a estudis universitaris amb plans d'estudis anteriors a la implementació de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES)

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Centre Promotor Escola Postgrau
Escola de Postgrau

Contacte

Miquel Mazuque

Informació addicional

http://pagines.uab.es/ecdl

Més informació

Vols rebre més informació?