• Curs d'especialització UAB
 • Codi de l'estudi: 4644/1
 • 1a edició
 • Modalitat: Online
 • Crèdits: 6 ECTS
 • Inici: 11/04/2023
 • Final: 30/06/2023
 • Places: 60
 • Orientació: Professional
 • Preu: 420 €
 • Idioma de docència: Català
 • Lloc: Online. Espai Moodle en líniea. FTI, Plaça del Coneixement, Campus UAB, 08193 Bellaterra.
Aquest curs d'especialització té com a objectiu presentar els principis bàsics de l'accessibilitat digital i inclou tant l'accessibilitat web com l'accessibilitat de documentació digital, xarxes socials i altres interfícies d'usuari.

El curs adopta un enfocament pràctic en què els estudiants aprenen a avaluar l'accessibilitat dels webs mitjançant l'ús de diverses eines. També aprenen a a crear documents accessibles i a avaluar l'accessibilitat de documents digitals en diversos formats (pdf, Word, Powerpoint, epub, etc.). El curs aborda l'accessibilitat dels continguts a les xarxes socials i tracta de l'accessibilitat d'interfícies diverses (per exemple, en continguts mòbils).

El curs s'estructura en sis unitats que es desenvolupen al llarg de 12 setmanes. Per a cada unitat, durant la primera setmana es dona accés als materials didàctics en línia i es fa una sessió de resolució de dubte. La segona setmana se centra en la realització de tasques i la interacció mitjançant un fòrum escrit.

El curs s'adreça a un ampli ventall de perfils: creadors de continguts digitals, traductors, periodistes, professors, editors, assessors lingüístics, però també desenvolupadors i perfils tècnics que volen completar la seva formació.

Es recomana haver cursat anteriorment el curs de gestió i promoció d'accessibilitat o tenir coneixements previs d'accessibilitat, però no és imprescindible.

Continguts

- Introducció a l'accessibilitat digital: usuaris, legislació i normes.
- Accessibilitat web I. Creació.
- Accessibilitat web II. Avaluació.
- Accessibilitat en dispositius mòbils, xarxes socials i altres interfícies d'usuaris.
- Accessibilitat de documents digitals I: presentacions i processadors de textos.
- Accessibilitat de documents digitals II: altres formats (epub, pdf, etc.).

Sortides professionals

Aquest curs permetrà que professionals d'entorns públics i privats, com ara empreses culturals, educatives, indústries digitals, entre d'altres, puguin ampliar la seva cartera de serveis i complir la legislació vigent en la matèria. També permetrà oferir formació a creadors i desenvolupadors que volen oferir una capa d'accessibiltat a les seves creacions i continguts en entorns digitals.

Beques i ajuts

Consulta tota la informació sobre possibilitats de beques i ajuts a la pàgina de beques, ajuts i convocatòries UAB.

Centres responsables

Facultat de Traducció i d'Interpretació

Contacte

Anna Maria Matamala Ripoll

Telèfon: 935813360

Més informació

Vols rebre més informació?