A A A  
PLA D'ACCIÓ PER A  LA SOSTENIBILITAT DE LA UAB
Pla d'acció per a la sostenibilitat 

Pla de sostenibilitat 2013-2017


El Pla de sostenibilitat de la UAB de 2013-2017 dóna continuïtat als Plans d'acció per a la sostenibilitat que d’ençà de l’any 2002 s’han implementat a la Universitat per seguir avançant i millorant en el repte de ser una universitat més sostenible i respectuosa amb el medi ambient.

En particular, aquest nou Pla té com a antecedents el Pla d’acció per a la sostenibilitat de la UAB de 2002-2010 (revisat l’any 2006 per al període 2007-2010) i la proposta de Pla d’acció per a la sostenibilitat ambiental de la UAB per a 2011-2015 (pla que no va arribar a ser sotmès a l’aprovació del Consell de Govern).


Els plans d’acció s’organitzen en una jerarquia amb tres nivells de concreció diferents:  s’estructuren en diverses línies estratègiques que contenen diferents programes i que es concreten en accions. Els plans també preveuen la possibilitat d’elaborar plans sectorials més específics.

El Pla de sostenibilitat ambiental de 2013-2017 està estructurat en 4 línies estratègiques, 12 programes i 31 accions. Les línies estratègiques són:

L1. Territori i biodiversitat. Inclou la planificació territorial, la mobilitat i la gestió dels espais agroforestals del campus.
L2. Gestió de fluxos: energia, aigua i residus.
L3. Ambientalització interna.Es tracta d’anar incorporant criteris ambientals en les diverses activitats de la UAB, com ara l’adquisició i la contractació de béns i serveis.
L4. Comunicació i participació ambientals. 

Documents-resum:Línies i accions del PSUAB 2013-2017 (pdf, 154 kB)


El PSUAB també inclou un Pla de seguiment.


 

 

  
 


Documents i publicacions

Enllaços d'interès