A A A  
PLA D'ACCIÓ PER A  LA SOSTENIBILITAT DE LA UAB
Pla d'acció per a la sostenibilitat  Pla de seguiment 

Pla de seguiment


El Pla de seguiment del PSUAB 2013-2017 permet fer una avaluació periòdica de la implantació del Pla d’acció, per a comprovar que se segueixen les estratègies adequades i que s’assoleixen els objectius esperats. Per aconseguir-ho, el pla de seguiment disposa d’un seguit d’eines que han de servir per a fer un monitoratge del procés d’implantació (grau de compliment del Pla) i per a avaluar l’evolució de la Universitat en matèria de sostenibilitat (indicadors de seguiment)

Podeu consultar els documents resums anuals:
-Balanç del PSUAB de l'any 2015 (pdf, 189 KB)
-Balanç del PSUAB de l’any 2014 (pdf, 175 kB)
-Balanç de l’any 2013 (pdf, 146 kB)

Per a més detall dels indicadors de seguiment, podeu consultar:
- Pla de seguiment any 2015 (pdf, 424 KB)
- Pla de seguiment any 2014 (pdf, 404 KB)
- Pla de seguiment any 2013 (pdf, 430 KB)
 

 


Documents i publicacions

Enllaços d'interès