Directori 
Foto Toni Tulla
 • CV
 • CV_AFTulla (pdf)
 •  
 • Grups de recerca

 • - Geografia Aplicada 
 •  
 • Línies de recerca
 • - Transformació d'explotacions agràries: Anàlisi teòrica (Renda del sòl), innovació tecnològica i treball de la dona al Pirineu Català. Agricultura Social. Cultura rural, canvi i lideratge.
  - Ordenació i planificació d'àrees rurals. Gestió d'espais naturals protegits. Desenvolupament local sostenible (avantatge comparatiu, incrustació territorial d'empreses i desenvolupament del mètode de la segona millor opció). Aplicacions al periurbà i a les àrees de muntanya.
  - Disseny i aplicació de mètodes i tècniques en Geografia: Anàlisi multivariant, models i SIG.
  - Anàlisi del Paisatge: construcció de taxonomies i elaboració de patrons de canvi en unitats funcionals.
  - Models de transport i anàlisi de la transformació de les xarxes de transport públic a l'àrea metropolitana de Barcelona i a Catalunya.
  - Impacte en el medi dels processos d'antropització en el Pirineu Català.

 •  
 • Altres informacions
 • - Índex H: 10
  - Director IEMB (1984-86)
  - Director Departament de Geografia de la UAB (1986-89 i 2005-11)
  - Vicerector d'Economia, UAB (1994-2002)
  - President Col·legi Geògrafs a Catalunya (2002-12)

 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona