Directori 
Foto Pere Serra
 • CV
 • CV_PSerra (pdf)
 •  
 • Grups de recerca
 • - El Dr. Pere Serra pertany al Grup de Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i en Sistemes d'Informació Goegràfica (GRUMETS), que és un grup de recerca consolidat (2009 SGR 1511), dirigit pel catedràtic en Geografia Humana Dr. Xavier Pons, format per investigadors del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), del Departament de Botànica i del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'objectiu del qual és la investigació en nous algoritmes i metodologies en l'àmbit de la teledetecció i dels sistemes d'informació geogràfica (SIG). Els àmbits de desenvolupament es divideixen en tres eixos: l'anàlisi territorial (encapçalat pel Dr. Xavier Pons i pel Dr. Pere Serra), l'ecologia del paisatge (encapçalat pel Dr. Joan Pino) i els estudis de climatologia (encapçalat pel Dr. Xavier Pons, el Dr. Miquel Ninyerola i el Dr. Jordi Cristóbal).

 •  
 • LÝnies de recerca
 • - Nous mètodes de classificació d'imatges de satèl·lit
  - Exactituds temàtiques espacials
  - Comparacions postclassificació d'anàlisi de canvis emprant SIG
  - Combinació de models ràsters i vectorials
  - Dinàmiques paisatgístiques

 •  
 • Projectes
 • - Títol del projecte: Análisis espaciotemporal de las cubiertas del suelo y del estrés de la vegetacion en la P. Ibérica a la luz de medio Siglo (1975-2025) de dinámica climática y sus anomalías
  Entitat finançadora: Ministerio de Economía y Competitividad Referència de la concessió: CGL2012-33927
  Import concedit: 186.000
  Durada: des de 2013 fins a 2015
  Investigador principal: Dr. Xavier Pons

  - Títol del projecte: Quality aware visualisation for the global earth observation system of systems
  Entitat finançadora: Comissió europea Referència de la concessió: FP7-Env-2010; 265178
  Import concedit: 3.266.803
  Durada: des de 2011 fins a 2014
  Investigador principal: Dr. Joan Masó

  - Títol del projecte: GEOLAND2: Towards an operational GMES Land Monitoring Core Service
  Entitat finançadora: Unió Europea Referència de la concessió: 218795
  Import concedit: 261.000 (UAB)
  Durada: des de 2008 fins a 2012
  Investigador principal: Dr. Pere Serra

  - Títol del projecte: Optimització del cicle de l'aigua: millora de la determinació dels consums d'aigua per a ús agrícola a la Vall Baixa i Delta del riu Llobregat mitjançant teledetecció
  Entitat finançadora: Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural Referència de la concessió: 56700132010
  Import concedit: 25.821
  Durada: des de 2010 fins a 2011
  Investigador principal: Dr. Pere Serra

  - Títol del projecte: Thematic studies in the field of geo-spatial modelling of land use/cover landscape related to agri-environment framework contract. Subprojecte: Validation and improvement of high nature value farmland identification.
  Entitat finançadora: Joint Research Centre, European Comission Referència de la concessió: 2004/S104-084524. Subprojecte: Framework contract 380641 F3ED
  Import concedit: 3.700
  Durada: des de 2006 fins a 2006
  Investigador principal: Dr. Pere Serra

 •  
 • Publicacions
 • - PONS, Xavier; CRISTÓBAL, Jordi; GONZÁLEZ, Òscar; RIVEROLA, Anna; SERRA, Pere; CEA, Cristina; DOMINGO, Cristina; DÍAZ, Paula, MONTERDE, Manel i VELASCO, Enrique (2012). "Ten years of local water resource management: integrating satellite remote sensing and geographical information systems". European Journal of Remote Sensing, 45, 317-332.

  - ZANGANEH, Saeed; SAURÍ, David; SERRA, Pere; MODUGNO, Sirio; SEIFELDDINI, Faranak i POURAHMAD, Ahmad (2011). "Urban sprawl pattern and land use change detection in Yazd, Iran". Habitat International, 35, 521-528.

  - BADIA, Anna.; SERRA, Pere i MODUGNO, Sirio (2011). "Identifying dynamics of fire ignition probabilities in two representative Mediterranean wildland-urban interface areas". Applied Geography, 31, 930-940.

  - MORÉ, Gerard; SERRA, Pere i PONS, Xavier (2011). "Multitemporal flooding dynamics of rice fields by means of discriminant analysis of radiometrically corrected remote sensing imagery". International Journal of Remote Sensing, 32, 1983-2011.

  - SERRA, Pere; MORÉ, Gerard i PONS, Xavier (2009). "Thematic accuracy consequences in cadastre land-cover enrichment from a pixel and from a polygon perspective". Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 75, 1441-1449.

 •  
 

 

 

2019 Universitat Aut˛noma de Barcelona