Directori 
Foto Francesc Romagosa
 • Grups de recerca
 • - Grup de Recerca en Gestió Turística

 •  
 • Línies de recerca
 • - Turisme, territori i sostenibilitat
  - Ecoturisme
  - Espais litorals, espais naturals protegits, zones humides
  - Salut i benestar humà associat al lleure en espais verds

 •  
 • Altres informacions
 • - Responsable de recerca (Escola de Turisme i Direcció Hotelera, UAB)
  - Coordinador acadèmic del Postgrau en Ecoturisme i Guia de Natura (Escola de Turisme i Direcció Hotelera, UAB)
  Coordinador del programa de doctorat en Turisme (Departament de Geografia i Escola de Turisme i Direcció Hotelera, UAB)
  - https://www.researchgate.net/profile/Francesc_Romagosa

 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona