Directori 
 • CV
 • CV_FMunozR (pdf)
 •  
 • Grups de recerca
 • - Observatori de la Urbanització

 •  
 • Línies de recerca
 • - Dispersió de la urbanització
  - Dinàmiques urbanes i metropolitanes
  - Paisatge
  - Evaluació i gestió de polítiques territorials

 •  
 • Projectes
 • - Inventari i anàlisi tipològica de la urbanització dispersa a Catalunya: sectors residencials i d'activitat econòmica" (Agència Tributària de Catalunya, 2009 – 2011), 2012.

  - Territoris i hàbitats: models sostenibles. En el marc del projecte "Cap a un habitat(ge) sostenible" (Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible – Generalitat de Catalunya), 2010.

  - Urbanització contemporània i regeneració del medi urbà: polítiques locals per a la sostenibilitat. (Ministerio de Educación y Ciencia; Projecto Internacional con el Dipartimento di Pianificazione del Istituto Universitario di Architettura di Venezia), 2007.

  - Plà Estratègic de Corbera de Llobregat. Ajuntament de Corbera de Llobregat, 2006.

  - El procés d'urbanització a Catalunya, 1985-2005: la producció del territori residencial segons tipologies edificatòries i superfícies construïdes" (Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Generalitat de Catalunya), 2006.

 •  
 • Publicacions
 • - MUÑOZ, Francesc (coord.) (2011). Estratègies vers la ciutat de baixa densitat: de la contenció a la gestió. Col. Estudis, Serie Territori 9. Barcelona: Diputació de Barcelona.

  - MUÑOZ, Francesc (2010). "Urbanalisation: common landscapes, global places". En The Open Urban Studies Journal vol. 3 . Special issues: Urban trends in the Iberian Peninsula. Bentham Open, 78-88

  - MUÑOZ, Francesc (2010) "La densidad urbana: de la ciudad de concentración al campo urbanizado". En FUSTER SOBREPERE, Joan (ed.) La Agenda Cerdà: construyendo la Barcelona metropolitana. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona. Lunwerg editores, 75-114.

  - MUÑOZ, Francesc (2009). "El patrimonio y el paisaje: una nueva agenda para la sostenibilidad". En AYUSO ÁLVAREZ, Ana María y DELGADO JIMÉNEZ, Alexandra (coord.) Patrimonio natural, cultural y paisajístico. Claves para la sostenibilidad territorial. Observatorio de la Sostenibilidad en España. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 194-210.

  - MUÑOZ, Francesc (2008). Urbanalización. Paisajes comunes, lugares globales. Barcelona: Gustavo Gili.

 •  
 

 

 

2019 Universitat Autònoma de Barcelona