Directori 
 • Grups de recerca
 • - Grup de Recerca en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP)

 •  
 • Línies de recerca
 • - Geomorfologia de les àrees de muntanya
  - Edafologia y fertilitat dels sòls
  - Paisatge i Canvi Global en àrees de muntanya
  - Implementació de SIG en la cartografia geomorfològica i del paisatge

 •  
 

 

 

2021 Universitat Autònoma de Barcelona