Directori 
 • Línies de recerca
 • - Mobilitat i transports. Principalment:
       · l'estudi dels grups vulnerables de la mobilitat (vianants, bicicletes...)
       · la seguretat vial en àrees urbanes
       · el risc d'exclusió social derivat del model de mobilitat basat en el cotxe
       · la relació entre dispersió urbana i repartiment modal
       · els agents de la mobilitat quotidiana
       · la mobilitat en àrees de frontera

 •  
 • Altres informacions

 • - Índex H: 10
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona