Personal UAB
Personal d'administració i serveis

Unitat de Formació: Què és, què fa?

La Unitat de Formació és l'entitat que gestiona tota la formació del PAS de la UAB amb la finalitat de configurar una administració i uns serveis de qualitat que afegeixin valor a la Universitat Autònoma de Barcelona.

La nostra oferta formativa s'adreça majoritàriament al PAS tot i que el personal acadèmic té accés a formació en habilitats instrumentals, de prevenció i de seguretat (ofimàtica, qualitat, prevenció de riscos laborals i seguretat als laboratoris).

1. Disseny, planificació, execució i avaluació del Pla de formació:

A partir de les necessitats formatives que ens fan arribar els caps dels centres, àrees, oficines i serveis del PAS de la UAB elaborem el pla de formació anual. Aquest pla inclou accions formatives (tallers, seminaris, jornades, sessions d'informació, cursos, etc.) organitzades per la Unitat de Formació que s'imparteixen al campus i accions gestionades per la Unitat de Formació que s'imparteixen a altres centres externs.

A la intranet trobareu les accions formatives següents: 

 • Programació permanent (accions que es poden sol·licitar en qualsevol moment): A la intranet podreu consultar la programació permanent disponible.
   
 • Programació semestral: és l'oferta formativa més general, que inclou accions d'ofimàtica, gestió administrativa, idiomes, prevenció, qualitat, etc. Es publica en bloc, cada semestre, tota la formació que es durà a terme durant els sis mesos següents. Es pot sol·licitar en un període determinat previ. Informem de la publicació de l'oferta formativa mitjançant l'espai gràfic, un avís a la intranet i enviant correus electrònics de difusió als centres, serveis, àrees i oficines. Al final d'aquest document trobareu un enllaç, a través del qual, podreu consultar la programació disponible per a aquest semestre.
   
 • Programació a mida a petició dels serveis: és l'oferta formativa especifica per a assolir objectius i necessitats específiques dels centres. Aquesta formació específica la sol·liciten els caps de servei.
   
 • Acompanyaments organitzatius: és una formació a mida, segons les necessitats del servei o per completar l'acollida al lloc de treball. S'organitza a petició del cap superior del servei mitjançant un format de formació individual o amb col·laboradors directes, per al desenvolupament d'alguna habilitat específica. L'objectiu és fer una diagnosi del servei (habilitats/processos), detectar aspectes de millora i dur a terme plans d'actuació.
   

2. Ajuts d'idiomes

La Unitat de Formació gestiona els ajuts per a la matrícula de cursos reglats d'idiomes estrangers recollits en la normativa de Política de formació en idiomes estrangers, per més informació podeu consultar aquest apartat a la intranet.

3. Fitxa de formació i emissió de certificats

De validesa interna, conté tots els cursos gestionats per la Unitat de Formació en els quals heu participat. L'actualització la duu a terme la Unitat de Formació.

Si necessiteu un certificat per a una entitat externa cal demanar-lo a la Unitat de Formació. 

Podeu consultar i imprimir la vostra fitxa de formació a l'apartat "la meva formació" de la intranet.

4. Currículum formatiu

Teniu a la vostra disposició un apartat per incloure tota la formació que no heu fet a través de la Unitat de Formació. Per exemple, titulació universitària, idiomes, batxillerat, cursos, congressos, jornades, etc.

L'actualització la fa la persona sol·licitant a través de la intranet i ens ha de fer arribar una còpia compulsada del certificat obtingut per a la validació posterior des de la Unitat de Formació. Si la informació és validada, la Unitat de Selecció no us demanarà els certificats en  processos de selecció futurs.

Podeu consultar i completar el vostre currículum formatiu a l'apartat "la meva formació" de la intranet. També trobareu un manual on us expliquem com fer-ho.

5. Altres serveis

Atenció a l'usuari per a qualsevol dubte relacionat amb la formació ofertada, processos, circuits, avaluació, estat de la sol·licitud, etc.