Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: pla de formació vigent

Documentació bàsica i normativa vinculada a la formació

El Pla de formació cerca una preparació completa del personal de la UAB per tal de desenvolupar les línies estratègiques previstes en el Pla director i adequar-lo a la nova configuració organitzativa de la Universitat.

Les actuacions del Pla director es concreten en els programes de formació següents:
 
  1. Informació estratègica.
  2. Formació per al lloc de treball: eines bàsiques.
  3. Prevenció, seguretat i salut laboral de les persones.
  4. Formació en llengües.
  5. Formació per facilitar i acompanyar la promoció.
  6. Formació per a col·lectius específics.
  7. Formació a mida.
  8. Formació per a la funció directiva.
  9. Mobilitat formativa.
  10. Formació integral.