Personal UAB
Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: memòries

Memòries formatives dels anys anteriors (des de l'any 1999), que s'elaboren un cop ha finalitzat l'any natural.