Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: inscripció

Inscripció

Circuit que haurà de seguir el Personal d'Administració i Serveis per a la sol·licitud de participació en una acció formativa programada

Les persones que vulguin participar en alguna de les activitats formatives han de seguir el procediment següent dintre del període vigent per a sol·licitar-lo:

1. Consultar la programació a la intranet i comprovar que l'acció formativa que vol dur a terme està dirigida al seu col·lectiu o àmbit de treball.

2. Sol·licitar l'acció formativa:
 

El seu cap immediat i superior han d'autoritzar la inscripció al curs i la seva priorització mitjançant la intranet.

En el cas de les accions formatives virtuals que es realitzen fora de la jornada laboral, no caldrà autorització dels caps.  Les activitats formatives bimodals sí que requereixen autorització perquè tenen un component presencial que es realitza dintre de la jornada. 

Un cop assignades les places, el destinatari i els seus caps rebran una comunicació per correu electrònic de Formació amb l'admissió o denegació de la seva inscripció.

La formalització de la participació en les accions de formació dissenyades per donar resposta a necessitats específiques dels serveis o dels col·lectius es durà a terme a través de la persona responsable.
 

Si teniu dubtes o comentaris sobre el resultat de l'assignació de places podeu posar-vos en contacte amb la Unitat de Formació.