Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: programació permanent

Formats: presencials, bimodals i virtuals

Són accions ofertades permanentment que es poden sol·licitar en qualsevol moment. El procés és el següent:

  • La persona pot sol·licitar l'acció formativa sempre que la necessiti
  • El seu cap immediat i superior l'autoritzen
  • El participant durà a terme l'acció dintre dels terminis acordats