Personal UAB Personal d'administració i serveis

Formació del PAS: recursos a l'abast (altres)

Recursos a l'abast: altres

A continuació us detallem altres recursos que us poden ser d'utilitat:

Mapes mentals
Els mapes mentals són una eina que ajuda a assimilar la informació i els coneixements àgilment i d'aquesta manera assolir els nostres objectius de manera més eficaç. És una eina que permet representar gràficament les idees de la manera més semblant a la que ho fa el nostre cervell.

Porta22 Barcelona Activa
Ofereix diferents programes formatius per a l’ocupació i per a la carrera professional.

Cursos en línia oberts i massius (MOOC)
Tot seguit, trobareu una àmplia varietat de cursos oberts i gratuïts publicats per diferents universitats de tot el món:
- Coursera (UAB)
- Novoed.com
- Miríada X (Universia)
- UNED

Servei de Biblioteques de la UAB
Els cursos del Servei de Biblioteques us ajudaran a conèixer millor les instal·lacions i els serveis de cada biblioteca de la UAB. També podreu aprendre a fer cerques al catàleg, localitzar premsa i utilitzar eines tan útils com el Trobador.

Els vídeos de la UAB
Hi trobareu un repositori de vídeos sobre diferents temes, agrupats en els apartats: Divulgació científica, Jornades i conferències, Vídeos institucionals, UAB campus, UAB als mitjans i Destacat als mitjans de comunicació. Hi podeu trobar des de conferències de ponents importants que han visitat la UAB fins a vídeos d’actes institucionals. Els vídeos de la UAB

University of London
A l’enllaç següent, trobareu una àmplia varietat de recursos que ofereix la Universitat de Londres. University of London

OpenCourseWare de la UAB
És un espai web que conté materials docents creats per professorat de la UAB per a la formació superior i que té per objectius:
- Proporcionar un accés lliure, senzill i coherent als materials docents per a educadors, estudiants i autodidactes de tot el món, amb fins no lucratius.
- Crear un moviment flexible basat en un model de treball en xarxa en la generació de materials pedagògics, agrupant sinergies i espais de col•laboració. OpenCourseWare (OCW) és la publicació web de les propostes docents de les assignatures i els cursos que s’imparteixen a les universitats, i inclou l’accés públic lliure i complet als materials (guia docent, recursos, apunts, presentacions, exercicis, etc.) que el professorat i l’alumnat utilitzen en el decurs normal de l’assignatura.

Aquests materials representen les propostes docents de les assignatures i els cursos que s’imparteixen a les universitats. L’espai dóna accés públic lliure i complet als materials (guia docent, documents, exercicis, etc.) utilitzats en el procés d’ensenyament i aprenentatge de les assignatures i els cursos que imparteix el professorat. Aquests materials es publiquen amb les condicions següents:
- S’ofereixen lliurement i són accessibles universalment a la xarxa.
- No se’n troba limitada la difusió per qüestions relatives a la propietat intel·lectual.
- Se’n permet l’ús, la reutilització, l’adaptació i la distribució per part d’altres persones, amb certes restriccions indicades per la llicència Creative Commons.

Trobareu tota la informació a l’enllaç següent:
OpenCourseWare de la UAB

Recursos de la Generalitat de Catalunya
- Tutorials de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (EAPC)
Al web de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya hi podeu trobar tota mena de recursos (manuals, guies, cursos d’autoformació en línia, referències a normativa, etc.) que us poden ajudar quotidianament.

- Institut Obert de Catalunya (IOC)
A l'enllaç trobareu l’oferta educativa que ofereix l’Institut Obert de Catalunya.

- Cursos de la Diputació de Barcelona
Recull de materials dissenyats elaborats per la Diputació de Barcelona sobre temes en concret o per desenvolupar certes habilitats.