Personal UAB

Convocatorias de PIF y personal investigador postdoctoral

 • Any 2017 -VI ANNEX  A LA CONVOCATÒRIA DE CONCURSOS PER A LA CONTRACTACIÓ DE NOU PERSONAL DOCENT I INVESTIGADOR PER AL CURS 2017-2018:
E-tauler
Bases de la convocatòria
Calendari
Sol·licitud de participació (annex 3)


Formulari electrònic de sol·licitud:

Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia
 
 • Año 2017 -I ANEXO A LA CONVOCATORIA DE CONCURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL DOCENTE A LAS UNIDADES DOCENTES HOSPITALARIAS DE LA UAB PARA EL CURSO 2017-2018:

E-tauler
Bases de la convocatoria
Calendario
Solicitud de participación (anexo 4)

Relació provisional d'admesos i exclosos (10/10/2017)
Relació definitiva d'admesos i exclosos (27/10/2017)

Resolució del resultat del concurs (17/11/2017)

Formulario electrónico de solicitud:

UNITAT DOCENT VALL D'HEBRON
 

 • Any 2017 -III ANEXO  A LA CONVOCATORIA DE CONCURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR PARA EL CURSO 2017-2018:

E-tauler
Bases de la convocatoria
Calendario
Solicitud de participacióN (anexo 3)

Relació provisional d'admesos i exclosos (10/10/2017)
Relacio provisional d'admesos i exclosos - Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques (16/10/2017)
Relació definitiva d'admesos i exclosos - Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia (27/10/2017)

Resolució dels resultats dels concursos - Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia (17/11/2017)
Relacio provisional d'admesos i exclosos - Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques (16/10/2017)
Formulario electrónico de solicitud:

Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i d’Ecologia
Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques

 • Año 2017 -II ANEXO  A LA CONVOCATORIA DE CONCURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR PARA EL CURSO 2017-2018:

E-tauler
Bases de la convocatoria
Calendario
Solicitud de participación (anexo 3)

Relación provisional de admitidos y excluidos (25/07/2017)
Relación definitiva de admitidos y excluidos (15/09/2017)
Resolució de resultats (29/09/2017)

Formulari electrònic de sol·licitud:


Departament de Sanitat i Anatomia Animals

 

 • Año 2017 -CONVOCATORIA DE CONCURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL DOCENTE A LAS UNIDADES DOCENTES HOSPITALARIAS DE LA UAB PARA EL CURSO 2017-2018:

E-tauler
Bases de la convocatoria
Calendario
Solicitud de participación (anexo 4)

Relación provisional de admitidos y excluidos (13/06/2017)
Relación definitiva de admitidos y excluidos (29/06/2017)
Resolució de resultats dels concursos (12/07/2017)

Formulari electrònic de sol·licitud:

UNITAT DOCENT SANT PAU
UNITAT DOCENT VALL D'HEBRON
UNITAT DOCENT GERMANS TRIAS I PUJOL
UNITAT DOCENT PARC SALUT MAR
UNITAT DOCENT PARC TAULI

 • Año 2017 -I ANEXO  A LA CONVOCATORIA DE CONCURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR PARA EL CURSO 2017-2018:

E-tauler
Bases de la convocatoria
Calendario
Solicitud de participación (anexo 3)

Relación provisional de admitidos y excluidos (13/06/2017)
Relación definitiva de admitidos y excluidos (29/06/2017)
Resolució de resultats dels concursos (12/07/2017)

Formulario electrónico de solicitud:

Departament de Dret Públic i de Ciències Historicojurídiques
Departament de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia i  de Medicina Preventiva
Departament de Filosofia
Departament de Filologia Espanyola
Departament de Matemàtiques
Departament de Sociologia
Departament de Didàctica de la Llengua, i la Literatura i de les Ciències Socials
Departament de Química
Departament de Traducció i Interpretació i Estudis de l'Àsia Oriental
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

 

 • Año 2017 - CONVOCATORIA DE CONCURSOS PARA LA CONTRATACIÓN DE NUEVO PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR PARA EL CURSO 2017-2018:

Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
E-tauler
Bases de la convocatoria
Calendario (modificado a 22/05/2017)
Solicitud de participación (anexo 3)
Bases de la convocatoria en inglés
Solicitud de la convocatoria en inglés (annexe 3)

(*) Relació Categoria-Referència-Perfil

Relación provisional de admitidos y excluidos (22/05/2017)
Relación definitiva de admitidos y excluidos (13/06/2017)
Resolución de resultados del concurso (03/07/2017)

Formulario electrónico de solicitud:

Departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius
Departament de Biologia Animal, de  Biologia Vegetal i d'Ecologia
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d'Immunologia
Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
Departament de Ciència Animal i dels Aliments
Departament de Ciència Política i de Dret Públic
Departament de Ciències de la Computació
Departament de Ciències de l'Antiguitat i Edat Mitjana
Departament de Didàctica de la Matemàtica i de les Ciències Experimentals
Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicologia
Departament de Filologia Anglesa i de Germanística
Departament de Física
Departament de Genètica i de Microbiologia
Departament de Geologia
Departament de Medicina i Cirurgia Animals
Departament de Mitjans, Comunicació i Cultura
Departament de Pedagogia Aplicada
Departament de Pedagogia Sistemàtica Social
Departament de Psicobiologia i de Metodologia de les Ciències de la Salut
Departament de Psicologia Bàsica Evolutiva i de l'Educació
Departament de Psicologia Clínica i de la Salut
Departament de Psicologia Social
Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual
Departament de Química
Departament de Telecomunicació i Enginyeria de Sistemes
Departament de Traducció i d'Interpretació
Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Departament d'Empresa
Departament d'Enginyeria de la Informació i de les Comunicacions
Departament d'Enginyeria Electrònica
Departament d'Enginyeria Química, Biològica i Ambiental
Departament d'Infermeria

 • Any 2016 - V Annexo a la convocatoria de concursos para la contratación de nuevo personal investigador en formación y personal investigador posdoctoral 2016-17:

Resolución de resultados (e-tauler) - 24/04/2017

Resolución provisional (e-tauler) - 10/03/2017

Resolució de la convocatòria (e-tauler) -17/02/2017

Bases de la convocatoria
Calendario
Formulario de solicitud
Solicitud de participación (anexo 3)

Bases de la convocatoria en inglés

 • Año 2016 - IV Anexo a la convocatoria de concursos para la contratación de nuevo personal investigador en formación y personal investigador posdoctoral 2016-17:

Resolució de resultats - 07/02/2017

Resolución provisional (e-tauler) - 19/12/2016

Resolución de la convocatoria (e-tauler)
Bases de la convocatoria
Calendario
Solicitud de participación (annex 3)
Bases de la convocatoria en inglés
Solicitud de la convocatoria en inglés

 • Año 2016 - III Anexo a la convocatoria de concursos para la contratación de nuevo personal investigador en formación y personal investigador postdoctoral 2016-17:

Relación provisional de aspirantes admitidos y excluidos de la convocatoria

Relació definitiva de persones admeses i exloses (e-tauler)
Resolución (e-tauler)
Bases de la convocatoria
Calendario
Solicitud de participación (anexo 3)
Bases de la convocatoria en inglés
Solicitud de la convocatoria en inglés

 • Año 2016 - II Anexo a la convocatoria de concursos para la contratación de nuevo personal investigador en formación y personal investigador postdoctoral 2016-17:

Corrección de la resolución

Resultados (e-tauler)

E-tauler
Bases de la convocatoria
Calendario
Solicitud de participación (anexo 3)
Bases de la convocatoria en inglés

 
 • Año 2016 - Anexo a la convocatoria de concursos para la contratación de nuevo personal investigador en formación y personal investigador postdoctoral 2016-17:

Resolución

E-tauler
Bases de la convocatoria
Calendario
Solicitud de participación (anexo 3)

 

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
E-tauler
Bases de la convocatoria
Solicitud de participación (anexo 3)

Información en inglés