Personal UAB
Personal acadèmic i investigador

Comunicar una baixa per malaltia

A continuació es detalla tota la informació del servei de comunicacions de baixa, confirmació o alta per IT.
Si voleu fer arribar una notificació de baixa a la Unitat de Nòmines, ho podeu fer directament a través del correu electrònic.