Personal UAB

Personal acadèmic i investigador

Servei de comunicacions de baixa, confirmació o alta per incapacitat temporal

A continuació es detalla tota la informació del servei de comunicacions de baixa, confirmació o alta per IT.
Si voleu fer arribar una notificació de baixa a la Unitat de Nòmines, ho podeu fer directament a través del correu electrònic.