Personal UAB Personal acadèmic i investigador

Places oficials de professorat

Places oficials de professorat

El següent document detalla el nombre de catedràtics, professors -laborals, associats, visitants, lectors...-, investigadors i titulars que existeixen a cada departament de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Places oficials de professorat per departament i categoria (Desembre 2014)