Personal UAB

Personal acadèmic i investigador

Modificació de l'IRPF

Modificació de la retenció de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF)

A continuació es detalla el procediment per a la modificació de la retenció de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF):