Foto de Jordi Saldo
  • Línies de recerca
  • La meva carrera d'investigació ha demostrat un gran interès en les noves tecnologies de processament d'aliments i l'aplicació de mètodes innovadors d'anàlisi i processament de dades en diversos problemes de la indústria agroalimentària. La meva vocació d'explorar el camp de la interdisciplinarietat m'ha portat a establir múltiples relacions amb diversos grups. El meu treball més recent s'ha orientat cap a l'aplicació de mètodes espectroscòpics per determinar els canvis causats per processos tecnològics i valoritzar subproductes i aliments de baix valor amb un enfocament en aprofitar els compostos funcionals que contenen.
  •