Foto de Sergio Calsamiglia
  • Biografia
  • Degree in Veterinary Medicine (1987), Universitat Autònoma de Barcelona
    Master’s Degree in Animal Science (1991), University of Minnesota, USA
    PhD Animal Science (1994), University of Minnesota, USA
  •  
  • Línies de recerca
  • Membre del Servei de Nutrició i Benestar dels Animals (SNiBA). El meu interès d'investigació és en nutrició i maneig de bestiar lleter. La investigació en nutrició centrada en la fermentació microbiana ruminal i la seva modulació, i els additius per a pinsos. La investigació en gestió centrada en el desenvolupament de la matemàtica de les granges lleteres per ajudar en el procés de presa de decisions en la gestió de la granja lletera.
  •