Foto de Xavier Manteca
  • Línies de recerca
  • Durant el meu doctorat vaig treballar en la fisiologia digestiva. Des de 1992 he estat treballant en el comportament animal i benestar dels animals. En particular, he realitzat investigacions sobre (1) problemes de benestar durant el transport i en escorxament de porcs i ovelles; (2) l'anàlisi del benestar a granja de bestiar boví i porcí; (3) el comportament social en el bestiar boví i porcí; (4) el comportament i el benestar d'animals de companyia; (5) la mortalitat neonatal als porcs, i (6) l'avaluació del patiment en els animals de granja i companyia. Actualment, la meva principal àrea d'interès és l'avaluació del benestar a la granja, els animals de companyia i de zoològic, utilitzant una combinació d'indicadors conductuals, fisiològiques i relacionats amb la salut.
  •