Test de competències professionals

Autoavalua les teves competències clau

Logotip de Barcelona Activa

Les competències professionals són el conjunt d'habilitats, coneixements i aptituds que es necessiten per a exercir una ocupació específica o desenvolupar determinades activitats professionals. Un test de competències permet, per tant, autoavaluar les pròpies competències per identificar aquelles en què es destaca i aquelles que cal desenvolupar segons els objectius professionals marcats.

En el marc del Conveni de Col·laboració entre la UAB i Barcelona Activa, l’Àmbit d’Orientació Professional del Servei d’Ocupabilitat de la UAB proposa, a totes les persones estudiants i titulades de la Universitat, el test Competències.Clau de Barcelona Activa com a eina per a l’autoconeixement: un recurs extremament útil a l’hora d’elaborar un pla de carrera professional i de planificar la cerca de feina.

Per tal de realitzar el test Competències.Claucal registrar-se a la Plataforma de Barcelona Activa en aquest enllaç, accedir a l’espai personal i entrar a la pestanya Aplicatius; el test es troba sota l’epígraf Recursos per trobar feina (veure imatge inferior). Un cop realitzat, els resultats es poden enviar per correu electrònic i/o imprimir.

Espai personal de la Plataforma de Barcelona Activa

En cas de necessitar més indicacions sobre aquest procés, es pot consultar aquest senzill manual.

Per altra banda, disposar dels resultats del test serà un requisit indispensable a l’hora de sol·licitar una sessió d’orientació professional personalitzada al Servei d’Ocupabilitat de la UAB. El fet de conèixer per avançat les competències clau de les persones usuàries -a més de la seva trajectòria acadèmica i professional- permetrà a l’equip del Servei oferir un assessorament (encara) més personalitzat, acurat i ajustat a les necessitats.