Sessions individuals d'assessoramentOferim sessions d’atenció individual i personalitzada
que es realitzen a petició de la persona usuària, adaptant el contingut de la sessió a la seva demanda. A la sessió inicial es treballa a partir del currículum vitae (CV), revisant-ne tant el contingut com l’estructura, així com la imatge professional que projecta.
 
Altres temes que es poden tractar a les sessions són les sortides professionals relacionades amb la formació i l’experiència de la persona, la planificació de la cerca de feina i/o l’entrevista de selecció –treballant possibles preguntes que li poden fer segons què hagi indicat al seu currículum–.
 
Es realitza el nombre de sessions que es consideri oportú perquè la persona usuària obtingui totes les eines i recursos necessaris per afrontar la cerca de feina i/o de pràctiques amb el màxim de possibilitats d’èxit.
 
Cal sol·licitar cita prèvia.