Consells per fer el CVEn preparar el currículum, el primer que s’ha de valorar és el següent:

 - Quin és l’objectiu professional (de què es buscarà feina).
 - A quina feina es vol optar (tipus d’empresa, categoria laboral, funcions).
 

Un cop valorats aquests aspectes, es decidirà quina és la informació que s’ha d’incloure, doncs s’ha de tenir en compte que el currículum no és un llistat de la vida laboral, sinó que és el document on es posarà la informació rellevant sobre la persona de la manera més visual i competitiva possible per tal de destacar entre tots els candidats que hi hagi per a una mateixa vacant. No tot el que s’hagi fet serà interessant per al reclutador de personal.

Aspectes a tenir en compte per poder elaborar un currículum actual i efectiu: