Com preparar l'entrevista de feinaEn ser citat per anar a una entrevista de feina és convenient que ens informem abans sobre l’empresa/institució. Així podrem situar-nos en el context del lloc de treball (per exemple, consultant el web de l’empresa) i conèixer les característiques de la vacant a cobrir per tal de mirar de trobar punts en comú amb les feines realitzades anteriorment o la formació rebuda. Es facilita a continuació un petit guió amb punts a tenir en compte amb el propòsit d’encarar l’entrevista amb més seguretat i tranquil·litat.