Activitats d'Orientació ProfessionalSón activitats formatives en format grupal que donen eines i recursos per a la cerca de feina. El seu contingut pot ser més genèric, a mode d'introducció a cada tema, o més concret, amb informació especialitzada, segons les necessitats de les persones usuàries. Acostumen a ser sessions de dues hores de durada i són gratuïtes.

Consulta el conjunt de les activitats programades actualment a la nostra agenda. Hi trobaràs sessions de les següents temàtiques.