Organització


Ciència Animal

Cobreix l'àrea de Producció Animal, la seva composició i funcions estan d'acord amb els articles 22 i 23 de les normes del departament.

Coordinador: Joaquim Casellas Vidal
Despatx: V0-208 Int.
Telf.: 93 581 4225
a/e: joaquim.casellas@uab.catCiència dels Aliments

Cobreix les àrees de coneixement de Nutrició i Bromatologia i deTecnologia dels Aliments.
Coordinador: Jordi Saldo Periago
Despatx:  V0-242
Telf.: 93 581 4731
a/e: jordi.saldo@uab.cat