Eines de Google per a l'aula: ofimàtica, aula virtual, formularis...

Informació del calendari i del contingut del curs

Modalitat: virtual.
Adreçat a: prioritàriament professorat de la família d'Administració i Gestió de FP de Catalunya.
Durada: 30 hores.
Calendari: dues edicións.
1a: de l'1 al 19 de juny de 2020.
2a: del 22 de juny al 10 de juliol.
Professorat: Francesc Roig.
Preu: gratuït
Calendari de preinscripció i assignacions:

 • La preinscripció estarà oberta fins al 17 de maig.
 • Les assignacions a una o altra edició es comunicaran el 18 de maig. 
 • Per confirmar la plaça de la primera edició s'enviarà un enllaç a la matrícula que s'haurà de realitzar abans del 21 de maig. 

Presentació:
Les eines digitals compartides, com ara el G-Suite de Google (un servei de Google que proporciona diversos productes o aplicacions: correu, documents, presentacions sota un domini personalitzat) són actualment el dia a dia de la nostra feina. La tradició dona lloc a les múltiples xarxes d’informació entre docents i alumnes. En aquests moments les plataformes amb diverses aplicacions del sector educatiu són l’avantguarda de les TIC en un centre, sigui de primària o de secundària. La majoria de centres educatius tenen G-Suite com a plataforma missatgera i de treball cooperatiu entre professorat, alumnat i centre. Tenen moltíssimes utilitats i en aquest curs les descobrirem junts. 
Amb aquesta formació hem de ser capaços de poder augmentar la nostra eficiència, aconseguir una major participació de l’alumnat i la col·laboració en línia de tot el centre. 
Aquest curs va dirigit a tots aquells que volen aconseguir més rendiment amb les eines digitals que proporciona Google.

Objectius:

 • Compartir el nostre treball amb altres docents i alumnes.
 • Crear i gestionar la nostra aula virtual amb Classroom, una aplicació que ens permet simplificar les funcions del docent, distribuint les tasques així com avaluar-les.
 • Conèixer totes les possibles utilitats del Classroom. 
 • Analitzar els diferents usos del G-Suite, observant aquelles necessitats digitals del dia a dia d'un docent i aplicant el programari necessari en cada ús. 
 • Generar nous reptes en les nostres classes diàries.

Continguts:

 • Presentació del curs i distribució del nou compte de Gmail corporatiu.
 • Observació de les aplicacions del G-Suite: full de càlcul, presentacions, documents, formularis, aula virtual, Web/blog, contactes, mail,... el concepte bàsic del treball compartit.
 • El Drive: com crear el nostre centre de treball d’arxius.
 • Ús de les aplicacions ofimàtiques de Google: diapositives, fulls de càlcul i documents. Possibles complements que ens fan més fàcil la nostra feina.
 • Google Classroom: practicar i estimular l’aprenentatge actiu publicant tasques, lectures o vídeos. Controlar si han acabat els alumnes, en quina situació es troben i connectar-se directament amb els pares o tutors.
 • L’agenda: compartir el calendari i veure com surten les nostres proposicions automàticament.
 • El correu: crear grups de treball i enviar correus de forma massiva. Incorporar arxius per millorar l’aprenentatge.
 • El Sites: de la creació d’una pàgina web a la reflexió metacognitiva o blog personal o de cicle.
 • Altres aplicacions que ens ajudaran a millorar la nostra aula: formularis, YouTube...

Metodologia:
El curs es realitza a l'aula virtual Moodle de la UAB.
Aquesta formació és totalment pràctica i de modalitat virtual, amb diferents sessions organitzades amb blocs temàtics orientats a l'aplicació principal. Són els següents:
-    Bloc 1: Classroom o aula virtual.
-    Bloc 2: Drive  unitat d'emmagatzematge
-    Bloc 3: Paquet ofimàtic de Google.
-    Bloc 4: Aplicacions Google.

Compartirem totes les activitats pràctiques del Classroom amb videoconferències múltiples (Google Hangouts). És una activitat imprescindible (per tal de superar el curs cal haver superat el 80% de connexions) i té com a finalitat consolidar i compartir tot allò que s'haurà fet de forma individual. 
Durant el curs i en la finalització de cada bloc temàtic, us proposo realitzar de forma visual un resum d'autoaprenentatge amb l'aplicació FlipGrid, una aplicació de tercers connectada amb Classroom i amb els diferents serveis del G-Suite.
La participació activa en el Classroom del curs i les videoconferències són l'eina de transmissió de coneixement i en aquest curs les fomentarem, per tal d'assolir els objectius establerts.

Horaris de connexió:
Curs de l'1 al 19 de juny
Dissabte 6 de juny: de 10 a 11.30 h
Dissabte 13 de juny: de 10 a 11.30 h

Curs del 22 de juny al 10 de juliol
Dissabte 27 de juny: de 10 a 11.30 h
Dissabte 4 de juliol: de 10 a 11.30 h

 

Avaluació:
Els criteris per definir l’aprofitament se centraran en la participació en els diferents fòrums, reflexió, producció i aplicació a l’aula o al centre dels continguts treballats, i també la participació en les connexions amb Hangouts, que són de caràcter obligatori.

Observacions:
Les persones inscrites hauran de disposar d'un navegador modern i amb versió actualitzada, d'un compte de correu d’XTEC i d'un lector de pdf, com ara l'Acrobat Reader.

Certificació:
Aquesta activitat està reconeguda com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.
Les persones participants que compleixin el requisit d’haver superat el 100% d’activitats plantejades, és a dir la superació de tots els mòduls, obtindran el certificat que acredita les hores de formació del curs.

Perfils professionals:
Aquest curs ha estat aprovat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per activar el perfil Competència digital. 

 

Amb el suport de: