Personal UAB Personal d'administració i serveis

Objectius del primer dia

Objectius del primer dia

El primer dia a l'organització és fonamental per a la persona que s'hi incorpora. N'hauria de treure una idea prou ajustada del que s'espera d'ella, així com del que pot esperar de l'organització.

La imatge que oferim durant els primers dies és cabdal per a transmetre-li seguretat, confiança i la idea que la seva aportació com a professional és important per assolir els objectius globals de l'organització i específics de l'equip de treball al qual s'incorpora.

Per això, es recomana que el cap reservi un període de temps suficient durant aquell dia a la seva agenda i a la de l'equip que ha de participar al procés d'acollida. L'objectiu principal d'aquest primer contacte és que la persona nova se senti atesa i ben rebuda pel cap i pels seus companys.

Així mateix, és molt útil que la persona que s'incorpora pugui disposar anticipadament del guió amb les dates de la formació que anirà rebent al llarg dels primers dies.