Error: manca enllaç de capçalera a la plana

Més de 100 projectes accedeixen a les infraestructures nanocientífiques de l'NFFA

Més de 100 projectes accedeixen a les infraestructures nanocientífiques de l’NFFA

En un any i mig, el projecte NFFA-Europe ha rebut més de 165 sol·licituds per accedir a les instal·lacions, laboratoris i serveis per a la recerca a la nanoescala de les vints institucions que en formen part. D'aquestes, 103 projectes han estat acceptats, dels quals 10 han utilitzat les instal·lacions dels centres de recerca del campus de la UAB.

18/07/2017

Des del seu inici al gener del 2016, el projecte NFFA-Europe ha llançat cinc convocatòries per posar a l'abast d'investigadors i empreses de totes les regions d'Europa laboratoris i serveis per a la recerca a la nanoescala amb tècniques que inclouen des del desenvolupament de models teòrics i simulacions numèriques amb superordinador, fins a la síntesi de nanomaterials, i diferents processos de fabricació i caracterització d'estructures a la nanoescala.

En aquest període, s'han rebut 165 sol·licituds d'investigacions, provinents de 28 països, majoritàriament d'Europa (Itàlia, Alemanya, França, Espanya, Regne Unit, etc.), però també de la Índia, Rússia, EUA, Japó i Xile. De totes les sol·licituds, 103 han estat acceptades i se'ls ha assignat la instal·lació més adequada per al desenvolupament del seu projecte, sempre d'un país diferent al del seu grup de recerca. El 10% d’aquestes propostes involucren recerca col·laborativa amb empreses.

Del campus de la UAB, cinc institucions participen en aquest projecte aportant el seu valor i expertesa en la nanociència i la nanotecnologia, entre elles, l'Institut de Microelectrònica de Barcelona (IMB-CNM, CSIC), l'Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB CSIC), la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) i el Parc de Recerca UAB (PRUAB).

Aquestes centres de recerca ja han acollit més de deu usuaris, que han utilitzat les seves instal·lacions i equipament per desenvolupar projectes de recerca.

 

Notícies relacionades

Totes les notícies