Premis Nacionals de Fi de Carrera d'Educaciˇ UniversitÓria
PremiosUniversitaria 12.06.2018  -  Es convoquen els Premis Nacionals de Fi de Carrera d'Educació Universitària, del Ministeri d'Educació Cultura i Esport (MECD) en règim de concurrència competitiva, dirigits als que hagin conclòs els estudis en centres universitaris espanyols en el curs 2014-2015.
Destinataris:
Estudiants que hagin conclòs els seus estudis conduents a un títol universitari oficial de grau o de Primer o Segon Cicle en centres universitaris espanyols en el curs 2014-2015, segons s'especifica en la convocatòria.

Requisits:
- Haver finalitzat estudis universitaris en el curs 2014-2015.
- Haver obtingut en el seu expedient acadèmic determinada nota mitjana mínima, segons s'especifica a la convocatòria.
- Presentar la sol·licitud i documentació requerides en termini.
- Assolir un ordre de puntuació màxim, d'acord amb els criteris de valoració establerts en la convocatòria.

Dotació:
Primers Premis: 3.300 euros.
Segons Premis: 2.650 euros.
Tercers Premis: 2.200 euros.

Més Informació:
Información en la Base de Datos Nacional de Subvenciones Base de datos nacionales

Convocatòria:
Anuncio del extracto de la convocatoria en el BOE Enlace al BOE
Data de publicació en el BOE: 9/06/2018.

Convocatoria de los premios Enlace a la BDNS

Informació de la sol·licitud:

Termini de presentació de sol·licituds


     Des l'11 de juny de 2018
     Fins el 10 de juliol de 2018

Termini de presentació de sol·licituds obert

Presentació de la sol·licitud:
La sol·licitud s'haurà d'omplir mitjançant el formulari accessible per internet a través de la seu electrònica del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (MECD) a la direcció https://sede.educacion.gob.es a l'apartat corresponent a «Tràmits i Serveis».

Un cop emplenada la sol·licitud, s'ha d'imprimir i s'ha de presentar a la Subdirecció General de Beques, Ajudes a l'Estudi i Promoció Educativa (carrer Torrelaguna, nombre 58, 28027 de Madrid) i amb la documentació acreditativa de cadascun dels mèrits al·legats en el currículum i la fotocòpia del títol o del resguard d'haver abonat els drets per la seva expedició.Convocatoria Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria

 
Anar a NotÝcies
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona