Seminari de Dau García Dauder sobre epistemologies
Seminari 15.12.2017 Formació  -  El Programa de Doctorat en Persona i Societat en el Món Contemporani organitza el seminari Epistemologías del fuera de campo: repensando los procesos de investigación, que tindrà lloc els dies 14, 15, 16 i 17 de maig de 16.00 a 20.00 h. al Seminari Martín-Baró de la Facultat de Psicologia (B5/018b)

Dau García Dauder és psicòleg social, professor titular de psicologia social a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Gran part de la seva activitat activista i investigadora està centrada en les lluites davant les violències dels dualismes de sexe/gènere. Va col·laborar amb la OII en els seus començaments (Organització Internacional de Intersexuales), traduint textos al castellà, i ha acompanyat un grup de suport amb diferents variacions intersexuales. Ha publicat diversos materials sobre les intersexualitats: sobre la representació de la intersexualitat als mitjans (en el llibre Cartografies del cos, 2014, ed. Cátedra), sobre els efectes del canvi de nom "d'intersex a DSD" (en Cuerpos i diferències , 2016, ed. Plaza y Valdés), sobre la intersexualitat en l'esport (en la revista INTERTHESIS) o sobre la atenció psicosocial en les variacions intersexuales (a la revista Universitas Psicològiques).
 
Anar a Notícies
 

 

 

2018 Universitat Autònoma de Barcelona