Oferta de contractació de la 1ª convocatòria 2020 Programa SERRA HÚNTER
29.05.2020  - 

        

 


Codi: UAB-LE-120015

Categoria: Professor/a LECTOR/A

Perfil: Teoria i història de l’educació

Perfil docent: Graus i Assignatures on el/la candidat/a haurà de participar com a docent.

  • Grau d'Educació Social: Educació i Contextos Educatius / Bases Sociopolítiques de l’educació /  Treball de Fi de Grau.
  • Grau de Pedagogia: Economia i Planificació de l’educació / Educació i Contextos Educatius. / Bases Sociopolítiques de l’educació.
  • Màster de Psicopedagogia: Intervenció psicopedagògica en població amb dificultats socials

Hores de dedicació total a la docència (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de fi d’estudis, tutories, seguiment, avaluació): 477 hores anuals (aproximadament 150h presencials)

 
Anar a Notícies
 

 

 

2022 Universitat Autònoma de Barcelona