Serra Húnter - Didàctica i Organització Escolar
IMG_AQULector 28.10.2019  -  Informació sobre la Convocatòria de contractació Programa SERRA HÚNTER 2018: perfil en Didàctica i Organització Escolar.
Oferta de Contractació de la primera convocatòria Programa SERRA HÚNTER (inici de contractació després del concurs)


Categoria: Professor/a LECTOR/A, ref. UAB-LE-9072
Perfil: Didàctica i Organització escolar


Hores de dedicació total a la docència per curs (classes presencials, preparació de classes, direcció de treballs de final d’estudis, tutories, seguiments, avaluació): 477 hores anuals.

Podeu consultar la Unitat de Didàctica i Organització Escolar aquíTipus de docència a impartir:
  • Organització i grups [GUIA]
  • Els centres educatius en Educació Infantil [GUIA]
  • Avaluació de centres i professors [GUIA]
  • Pràcticum II [GUIA]
  • Planificació, investigació i innovació [GUIA]

----------
Oferta de Contractación de la primera convocatoria Programa SERRA HÚNTER (inicio de contractación después del concurso)
Categoría: Profesor/a LECTOR/A, ref. UAB-LE-9072
Perfil: Didáctica y Organización escolar

Horas de dedicación total a la docencia por curso (clases presenciales, preparación de clases, dirección de trabajos de final de estudios, tutorías, seguimientos, evaluación): 477 horas anuales.

Podéis consultar la Unidad de Didáctica y Organización Escolar aquí

Tipo de docencia a impartir:
  • Organización y grupos [GUIA]
  • Los centros educativos en Educación Infantil [GUIA]
  • Evaluación de centros y profesores [GUIA]
  • Prácticum II [GUIA]
  • Planificación, investigación e innovación [GUIA]
----------
Contract offered in the first call 2017 SERRA HÚNTER Programme (the contract will start after the selection process)
Category: Tenured-eligible lecturer, ref. UAB-LE-9072
Profile: School Didactics and Organization

Total dedication hours to teaching (classroom sessions, lesson preparation, end of studies project direction, tutorials, monitoring and evaluation): 477 hours per year.

You can see the School Didactics and Organization unit here

Type of teaching to be taught:
 
Anar a Notícies
 

 

 

2020 Universitat Autònoma de Barcelona